Музика Федір Васильович; Fedir Muzyka, Scopus ID 56576379400
Музика Федір Васильович; Fedir Muzyka, Scopus ID 56576379400
Професор, перший проректор, Львівський державний університет фізичної
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Анатомія людини : навч. посіб.
Ф Музика, М Гриньків, Т Куцериб
Львів : ЛДУФК; ISBN 978-966-2328-70-7. Гриф МОН України, 2014
129*2014
Спортивна морфологія з основами вікової морфології : навч. посіб.
М Гриньків, Л Вовканич, Ф Музика
Львів : ЛДУФК; ISBN 978-966-2328-80-6., 2015
66*2015
Гомеостазирование физиологических функций на уровне митохондрий
МН Кондрашова, ЕВ Григоренко, АМ Бабский, ВА Хазанов, ФВ Музыка
Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза, 40-66, 1987
621987
Особливості морфо-функціональних показників у спортсменів різних спеціалізацій
ФВ Музика
Медичні проблеми фізичної культури та спорту: досвід, сучасні напрямки та …, 1999
261999
Вплив специфіки тренувального процесу на морфофункціональні показники спортсменів різних спеціалізацій
Ф Музика
Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук …, 2001
252001
Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб.
В Іваночко, І Грибовська, М Федір
Львів : ЛДУФК; ISBN 978-966-2328-73-8. Гриф МОН України, 2014
162014
Тестові завдання з дисципліни „Анатомія людини”
ФВ Музика, та ін.
Львів : ЛДУФК, 2012
152012
Вплив короткотривалого фізичного навантаження на енергетичний обмін у мітохондріях м’язів
ФВ Музика
Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та …, 1995
141995
Метаболические состояния митохондрий при разных физиологических состояниях организма. Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза
МН Кондрашова, АМ Бабский, ФВ Музыка
Молекулярные механизмы и регуляция экспериментального обмена. Пущино, 140-153, 1987
141987
Адренергічні та холінергічні механізми регуляції ефективності дихання секреторних клітин
ФВ Музика
Фізіологічний журнал 40 (№ 2), С. 46-56, 1994
111994
Peculiarities of the somatotype of athletes with different directions of the training process
Т Kutseryb, LVovkanych, M Hrynkiv, S Majevska, FMuzyka
Journal of physical education and sport 17, 431-435, 2017
102017
Морфологічні особливості спортсменів, що займаються рукопашем гопак
М Гриньків, Т Куцериб, Л Вовканич, Ф Музика, К С
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, С. 45-51, 2013
10*2013
Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики
НФ Денисенко, ЛВ Волков, ТІ Науменко, ФВ Музика
102009
LVAD therapy improves myocardial mitochondrial metabolism in patients with heart failure
SH Lee, M Osbakken, N Doliba, M Oz, D Mancini, F Muzika
Circulation 94 (8), 1712-1712, 1996
101996
Фізіологічні механізми клітинної інтеграції
СК Гордій, ІВ Шостаківська, Доліба, ФВ Музика, та ін
Львів: Ред.-вид. гр. Львівського університету, 1983
101983
Аспекти інтеграції професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах
І Лапичак, Ф Музика
Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. ВДПУ імені Михайла …, 2014
82014
Кінематична модель робочої пози спортсменів-ралістів
Б Виноградський, Ф Музика, Л Рибак
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2014
82014
Оцінка фізичної підготовленості дітей 7-9 років, які займаються спортивними танцями
ТП Осадців, ФВ Музика
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2014
72014
Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями
В Іваночко, І Грибовська, Ф , Музика
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, С. 149-154, 2014
72014
Субстратногормональная система янтарная кислота-катехоламины. Новые данные
АМ Бабский, ЮС Стефанкив, МН Кондрашова, ИВ Шостаковская, ...
Митохондрии в патологии.(МН Кондрашова, ЮГ Каминский, ЕИ Маевский ред …, 2001
72001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20