Follow
Шиян Анатолий Антонович / Anatoliy A. Shiyan / Анатолій А. Шиян
Шиян Анатолий Антонович / Anatoliy A. Shiyan / Анатолій А. Шиян
Профессор ВНТУ / Професор ВНТУ / Professor VNTU
Verified email at vntu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління розвитком соціально-економічних систем. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті
АА Шиян
Вінниця: ВНТУ, 2010
93*2010
Концепція економічної безпеки сучасного підприємства
ОВ Мороз, НП Карачина, АА Шиян
ВНТУ, 2011
802011
Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем
АА Шиян
Львів:«Магнолія 2007, 228, 2006
61*2006
Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами. Монографія
АА Шиян
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 414, 2009
532009
Моделювання процесів у політико-комунікативному просторі
ВО Корнієнко, СГ Денисюк, АА Шиян
ВНТУ, 2009
452009
Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств: монографія
ОВ Мороз, ЛО Нікіфорова, АА Шиян
Вінниця: ВНТУ, 2011
372011
Руководство по социальным технологиям [Электронный ресурс].
АА Шиян
Режим доступа: http://soctech. narod. ru, 0
35*
Управління формуванням ефективних економічних інститутів в умовах України
АА Шиян, ЛО Нікіфорова, ЛА Никифорова
ВНТУ, 2011
262011
Why Do Inefficient Innovation Institutions Exist in Russia and Ukraine? Mechanisms for Correcting Them
AA Shiyan, LO Nikiforova
Entrepreneurship, Innovation, & Growth eJournal 7 (6), 31, 2012
23*2012
Социальные технологии для XXI века: природа Человека и законы самоорганизации иерархических социальных структур
АА Шиян
Хмельник: Лаборатория Синергетики Живого, 148, 1999
221999
Types of Economic Behavior: The Instrument for Management of Individuals, Institutions, Countries and Humankind
AA Shiyan, LO Nikiforova
Leadership & Organizational Behavior eJournal 2 (25), 22, 2011
192011
Моделювання фінансових механізмів лобіювання в умовах «критичності» за кількістю депутатів у прийнятті рішень
ВО Корнієнко, АА Шиян, СГ Денисюк
Київський національний університет імені ТГ Шевченка, 2007
192007
Transcriptomic changes triggered by ouabain in rat cerebellum granule cells: Role of α3- and α1-Na+,K+-ATPase-mediated signaling
LV Smolyaninova, AA Shiyan, LV Kapilevich, AV Lopachev, TN Fedorova, ...
PLoS One 14 (9), e0222767, 2019
182019
Механизм интегрирования науки в экономику для инновационного развития постсоветских государств: моделирование механизма принятия решений
АА Шиян
Управление большими системами: сборник трудов, 204-217, 2007
172007
Теоретико-игровая модель для управления эффективностью взаимодействия" преподаватель ВУЗ"
АА Шиян
Управление большими системами: сборник трудов, 141-158, 2007
172007
Оптимальное управление в иерархических социально-экономических системах (теоретические основы социальных технологий)
АА Шиян
Винница (Украина): ВИРЕУ, 2002
172002
Выборы в Украине: технологический тупик
АА Шиян
Политический маркетинг (Москва), 31-38, 2006
152006
Системний аналіз
ОМ Роїк, АА Шиян, ЛО Нікіфорова
Навчальний посібник/ОМ Роїк, АА Шиян, ЛО Нікіфорова–Вінниця: ВНТУ, 2015
142015
Информационное пространство и классификация стратегий управленческой деятельности в теории игр и принятия решений
АА Шиян
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 10, 2007
142007
Формирование иерархических социальных структур как способ проведения избирательных кампаний. Теория и результаты апробации. Анализ одной избирательной кампании по …
АА Шиян
Политический маркетинг (Москва, Россия), 9-43, 2000
142000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20