Подписаться
Заяць ОМ
Заяць ОМ
Інститут сільського господарства Карпатського регіану НААН канд. с.-г
Подтвержден адрес электронной почты в домене phzt-journal.zz.vc
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Плямистості ячменю та за ходи з обмеження їх розвитку в умовах західного Лісостепу України
ГЯ Біловус
Авто реф. дис.… кандидата с. г. наук/НАУ, 2006
82006
Стійкість до сітчастої плямистості сортів озимого ячменю різного еколого-географічного походження в умовах Західного Лісостепу України
ГЯ Біловус, ОМ Заяць, ВЯ Яремко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 11-18, 2015
22015
Ринхоспоріоз озимого ячменю
ГЯ Біловус, ОМ Заяць
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 3-8, 2014
22014
Підвищення зимостійкості пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного
ОП Волощук, ІС Волощук, ГЯ Біловус, ВВ Глива, ГС Герешко, ...
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 8-14, 2012
22012
Розвиток хвороб озимої пшениці в короткоротаційних сівозмінах з різним насиченням зерновими культурами
ОН Пристацька, ГЯ Біловус, ОА Ващишин
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво.–Вип 50, 91-95, 2008
22008
Вплив метеорологічних факторів на ураження сортів картоплі фітофторозом
ОА Ващишин, КІ Яцух, ГЯ Біловус, ОН Пристацька, МР Добровецька, ...
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 24-34, 2011
12011
Грибні хвороби ріпаку ярого в умовах Львівської області
ОН Пристацька, ГЯ Біловус
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 96-100, 2010
12010
Шкодочинність септоріозу листя на пшениці озимій
ГЯ Біловус, ОП Волощук
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 12-16, 2009
12009
Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці
Г Біловус
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
12009
Джерела інфекцій плямистостей листя ярого ячменю і шляхи розповсюдження їх патогенів в умовах Західного Лісостепу України
ГЯ Біловус
Висвітлено актуальні питання відтворення родючості ґрунтів, технології …, 2007
12007
Розвиток пероноспорозу на сортах та гібридах ріпаку озимого залежно від метеорологічних факторів в умовах Західного Лісостепу
ОН Пристацька, ОП Волощук, ІС Волощук, ГЯ Біловус, ОМ Случак
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 144-150, 2016
2016
Стойкость к сетчатой пятнистости сортов озимого ячменя разного эколого-географического происхождения в условиях Западной Лесостепи Украины
ГЯ Біловус, ОМ Заяць, ВЯ Яремко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 11-18, 2015
2015
Роль строків сівби як фактора обмеження розвитку хвороб листя та підвищення врожайності пшениці озимої
ГЯ Біловус
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 3-9, 2015
2015
Роль сроков сева как фактора ограничения развития болезней листьев и повышения урожайности пшеницы озимой
ГЯ БІЛОВУС
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 3-9, 2015
2015
Ураження озимої пшениці борошнистою росою залежно від строків сівби
ГЯ Біловус
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 397-401, 2013
2013
Роль стимуляторів росту в обмеженні розвитку септоріозу листя на пшениці озимій
ГЯ Біловус
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 3-7, 2013
2013
Вплив абіотичних факторів на розвиток хвороб ріпаку озимого в умовах Лісостепу Західного
ОН Пристацька, ОП Волощук, ГЯ Біловус, ІС Волощук, ОМ Случак
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 114-119, 2013
2013
Видовий склад збудників септоріозу на пшениці озимій
ГЯ Біловус
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 9-14, 2012
2012
Характер взаємодії між збудниками темно-бурої плямистості листя та септоріозу на озимій пшениці
ГЯ Біловус
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 7-11, 2011
2011
Стійкість сортів ярого ячменю до листкових хвороб
ГЯ Біловус, ОМ Заяць, ЗМ Копчик, ВЯ Яремко, МВ Гнатишин
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 8-17, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20