Ігор Кудла | Igor Kudla
Ігор Кудла | Igor Kudla
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення рівня санітарно-показових мікроорганізмів в продуктах птахівництва за допомогою тест-підкладок серії ridarcount
ЮЄ Дворська
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
8*2011
Білкові фракції сухостійних корів та ефективність превентивної терапії при токсикозі вагітних корів
ІМ Кудла, ВІ Завірюха
Вісник БцДАУ.–2006.-Вип 41, 109-115, 2006
52006
Деякі біологічні особливості, відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней різного походження
ВІ Халак, ЮМ Луник, ЯІ Кирилів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
22010
Запліднювальна здатність сперміїв бугаїв при додаванні у розріджувач еякулятів антиоксидантів
СЙ Кава, ОЯ Дмитрів, ІМ Кудла, ДД Остапів, ІМ Яремчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
22010
Ендотоксикоз тільних корів і ефективність превентивної терапії
ВІ Завірюха, ВЮ Стефаник, ІМ Кудла, ЮМ Кудла
Науковий вісник НУ біоресурсів та природокористування України 136, 245-251, 2009
22009
Диагностический этап гинекологической диспансеризации бесплодных коров
ОА Кацараба, ОЯ Дмытрив, ЕЕ Костишин, РМ Ивашкив, ИМ Кудла
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Індивідуальні особливості якості еякулятів бугаїв
СЙ Кава, ОЯ Дмитрів, ВЮ Стефаник, ОА Кацараба, ЄЄ Костишин, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Влияние иммуностимулирующих препаратов на организм коров в период запуска
ОА Кацараба, ЕЕ Костышин, ОЯ Дмытрив, СИ Кава, РМ Ивашкив, ...
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2019
2019
Діагностичний етап гінекологічної диспансеризації неплідних корів
OA Katsaraba, OJ Dmytriv, YY Kostyshyn, RM Ivashkiv, IM Kudla, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЕЯКУЛЯТІВ БУГАЇВ
S Kava, O Dmitriv, V Stefanik, O Katsaraba, J Kostishin, R Іvashkіv, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
2015
Индивіидуальные особенности качества эякулятов быков
СЙ Кава, ОЯ Дмитрив, ВЮ Стефанык, ОА Кацараба, ЄЄ Костишин, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Сухостійний період глибокотільних корів, рівень ендотоксикозу та ефективність превентивної терапії
VI Zaviryuha, IM Kudla, VY Stefanuk, EE Kostyhyn, OJ Dmutriv, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Аналіз стану відтворення високопродуктивної худоби у ПАФ «Білий стік» та дп «Ямниця»
РМ Івашків, ВЮ Стефаник, ІМ Кудла, ОЯ Дмитрів, ЄЄ Костишин, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
Застосування етіотропно-патогенетичної терапії при метритах у корів
РМ Івашків, ВЮ Стефаник, ІМ Кудла, ВІ Тирановець, ОЯ Дмитрів, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
Профілактична та лікувальна ефективності мікроелементного препарату тіреотон при запальних процесах у корів
ВІ Завірюха, ІМ Кудла, ЮМ Леньо, ММ Горішна
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
До питання етіопатогенезу відтворювальної функції високопродуктивих корів
РМ Івашків, ВЮ Стефаник, ІМ Кудла, ОЯ Дмитрів, ЄЄ Костишин, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Морально-релігійне виховання студентської молоді в контексті болонського процесу
ВЮ Стефаник, ОЯ Дмитрів, СЙ Кава, ІМ Кудла
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Взаємообумовленість рівня лактогенезу на перебіг інволюції статевої системи корів
РМ Івашків, ВЮ Стефарик, ОЯ Дмитрів, ЄЄ Костишин, ІМ Кудла
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
Analysis of reproduction function dairy cows as a result of obstetrics dyspanserysation
RM Ivashkiv, IM Kudla, LV Dubinyak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
2009
ANALYSIS OF REPRODUCTION FUNCTION DAIRY COWS AS A RESULT OF OBSTETRICS DYSPANSERYSATION
РМ Івашків, ІМ Кудла, ЛВ Дубіняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20