Валентина Папіжук
Валентина Папіжук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції
ВО Папіжук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
112011
Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції
ВО Папіжук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 143-146, 2007
72007
Модернізація змісту шкільної освіти у Франції: компетентнісний підхід/Валентина Папіжук
В Папіжук
Рідна школа, 75-78, 2008
62008
Використання автентичних матеріалів під час навчання французької мови як третьої іноземної у ВНЗ
В Папіжук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 43-47, 2014
42014
Реформування змісту навчання в ліцеях загальної і технологічної освітиу Франції
В Папіжук
Studies in Comparative Education, 2009
32009
Реформування змісту освіти у колежах Франції за умов інформаційного суспільства [Електронний ресурс]
ВО Папіжук
Інформаційні технології і засоби навчання/Ін-т інформ. технологій і засобів …, 2009
22009
Наріжні питання реформування змісту навчання у початковій школі Франції
ВО Папіжук
„Початкова школа”, 56-59, 2009
12009
Комікс як засіб навчання іноземної мови
ІМ Печенюк, ВО Папіжук
Теорія і практика навчання іноземних мов, 2020
2020
Мовне портфоліо як засіб оцінювання іншомовної компетентності учнів базової середньої школи
НС Фiалковська, ВО Папіжук
Теорія і практика навчання іноземних мов, 2020
2020
Ноосферні підходи у вивченні англійської мови
МФ Плотнікова, ВО Папіжук
Теорія і практика навчання іноземних мов, 2020
2020
Формування іншомовної лексичної компетентності в учнів старших класів
ТВ Шкуратюк, ВО Папіжук
Теорія і практика навчання іноземних мов, 2020
2020
ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної …
ВО Папіжук, ЮО Лісова, НВ Матушевська
ЖДУ імені Івана Франка, 2019
2019
ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної …
ВВ Жуковська, ОЮ Андрушенко, ВО Папіжук
ЖДУ імені Івана Франка, 2018
2018
Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації
ВВ Жуковська, ВО Папіжук
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017
2017
МОВНІ ЛАБОРАТОРІЇ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
В Папіжук
Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] Міжнародної науково-практичної …, 2017
2017
Квест-технології у навчанні іноземних мов
ВО Папіжук, ОВ Лозко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2017
2017
Квест-технології у навчанні іноземних мов
В Папіжук, О Лозко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2017
2017
Тестування як засіб оцінки знань з французької мови
ВО Папіжук
МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та …, 2016
2016
Третя іноземна мова у формуванні міжкультурної компетенції студентів ВНЗ
ВО Папіжук
Нові технології навчання: Наук-метод. зб. Інститут інноваційних технологій і …, 2015
2015
Комп’ютерні тести як засіб перевірки знань з французької мови
ВО Папіжук
Проблеми освіти: Наук-метод. зб./Інститут інноваційних технологій і змісту …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20