Актуальні проблеми інноваційної економіки
Актуальні проблеми інноваційної економіки
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; ХНТУСГ; ННІ БМ
Підтверджена електронна адреса в khntusg.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва
ГЄ Мазнєв
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 36-47, 2016
432016
Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб`єктів аграрної сфери України
ОВ Панухник
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 5-10, 2017
152017
Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств
ГЄ Мазнєв
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 32-41, 2017
142017
Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств
ОО Красноруцький, СВ Руденко
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 5-10, 2016
112016
Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку
ОВ Грідін
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 21-27, 2017
102017
Формування механізму управління організаційними змінами
СВ Степаненко
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 60-67, 2016
102016
Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти
ОГ Малій
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 71-74, 2016
92016
Сучасні тенденції розвитку сільських територій як загроза економічній безпеці України
ВМ Онегіна, ЛА Батюк
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 33-36, 2016
62016
The theoretical aspects of innovation
J Skudlarski, SO Zaika, OV Gridin
ХНТУСГ, 2016
62016
Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та напрями поліпшення
ТГ Маренич
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 76-79, 2017
52017
Соціально-економічні ризики сучасних глобалізаційних процесів
ЛА Батюк
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 65-68, 2016
52016
Роль інтелектуальної ренти в економіці знань
РВ Сагайдак-Нікітюк, МК Коноваленко
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 48-54, 2016
52016
Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем
ТМ Квятко, НІ Рижикова
Актуальні порблеми інноваційної економіки, 45-54, 2017
42017
Конкурентні засади розвитку інноваційної маркетингової діяльності в аграрній сфері
ЮІ Данько, ВМ Жмайлов, КВ Блюмська-Данко
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 48-55, 2017
42017
Еволюція методологічних підходів до формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного виробництва
ВЄ Воротін, ЄЮ Маркова
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 27-32, 2016
42016
Аналіз конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств як чинник підвищення їх ефективності
НІ Райтер
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 55-63, 2017
32017
Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні
ВВ Антощенкова, ОМ Кравченко
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 39-44, 2016
32016
Імідж підприємств на ринку екологічно чистої продукції
РВ Левкіна, АВ Левкін
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 67-70, 2016
32016
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні
ОО Гуторова
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 68-73, 2016
32016
Проблеми розкриття інформації у примітках до фінансової звітності
ТГ Маренич
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 54-59, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20