Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в умовах дистанційної освіти
О Гончар
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2012
302012
Мовна особистість майбутнього вчителя-словесника в контексті професійної підготовки
М Пентилюк
Збірник наукових праць УДПУ (педагогічні науки), 2014
282014
Формування комунікативної компетенції майбутніх викладачів вищої школи
КВ Касярум
Збірник наукових праць УДПУ (педагогічні науки), 99, 2011
232011
Сутнісна характеристика проектування педагогічного процесу
О Коберник
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 101-109, 2012
182012
До проблеми формування основ життєвої компетентності у дітей старшого дошкільного віку
М Савченко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2007
132007
Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності
ВІ Іщенко
Володимир Іванович Іщенко.–Черкаси: Б, 2009
122009
Термінологічний аналіз дидактичних категорій:«система»,«вид»,«тип»,«модель»,«технологія»
ІІ Осадченко
Збірник наукових праць УДПУ (педагогічні науки), 2010
102010
Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю
О Лазарєв
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 210-216, 2014
92014
Реалізація засобів ІКТ у створенні сучасного спектрального обладнання з фізики
С Величко, С Ковальов
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 30-37, 2011
92011
Європейські концепції професійної підготовки вчителів
О Локшина
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 204-210, 2011
92011
Основні орієнтири гуманізації вищої педагогічної освіти
ГП Іванчук
Збірник наукових праць УДПУ (педагогічні науки), 70, 2011
92011
Українські народні ремесла в художньо-естетичній підготовці майбутніх учителів трудового навчання
В Титаренко
Збірник наукових праць УДПУ (педагогічні науки), 255, 2010
92010
Графічна компетентність як складовий компонент всебічного розвитку особистості
Т Олефіренко
Збірник наукових праць УДПУ (педагогічні науки), 117, 2010
92010
Структура та зміст підготовки фахівців з фізичної реабілітації в окремих країнах Європи
Н Бєлікова
Збірник наукових праць УДПУ (педагогічні науки), 19, 2010
92010
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКЛАДАННЯ АВТОСПРАВИ В СЕРЕДНІЙШКОЛІ
О Царенко, Ю Колтко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 191-198, 2009
92009
Підготовка студентів медичних спеціальностей до англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення
Л Крисак
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 188-194, 2014
82014
Структура комунікативної компетентності педагога
Ю Вторнікова
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 41-48, 2012
82012
Електронний підручник «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.» у самостійній діяльності студентів-філологів
С Шаров, Т Шарова
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2011
82011
Актуальні напрями розвитку і використання СКМ у професійній підготовці бакалаврів інформатики
У Когут
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 107-114, 2011
82011
Сутність та особливості інноваційно-зорієнтованого підходу у сучасній вищій освіті
М Артюшина
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 15-22, 2009
82009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20