Follow
Костянтин Юрійович Мельник / Kostiantyn Yuriiovych Melnyk
Костянтин Юрійович Мельник / Kostiantyn Yuriiovych Melnyk
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кодекс законів про працю України : науково-практичний коментар
ОО Погрібний, МІ Іншин, ІМ Шопіна
К. : Правова єдність, 2008
708*2008
Трудове право України: підручник
КЮ Мельник
Харків: Діса плюс, 2014
1192014
Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів: монографія
КЮ Мельник
Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2009
772009
Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики)
КЮ Мельник
Харків, 2002
772002
Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору: монографія
КЮ Мельник, АО Бабенко
Харків: ХНУВС, 2016.—240 с., 2016
472016
Трудові правовідносини службовців правоохоронних органів
КЮ Мельник
Одеса, 2011
352011
Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) : науково-практичний посібник
ВС Венедіктов, МІ Іншин, ММ Клемпарський, КЮ Мельник, ОМ Музичук
Харків-Київ, 2006
282006
Загальна та спеціальна трудова правосуб’єктність працівників
КЮ Мельник
Форум права, 617-624, 2012
172012
Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарний проступок: питання теорії
КЮ Мельник
Право і безпека.-2012.-№ 1 (43).-С. 226-230, 2012
162012
Проблеми законодавчого закріплення поняття «правоохоронні органи»
К Мельник
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С. 139—146, 2009
132009
Abuse of rights in labor relations: Concepts, motives, beneficial and adverse consequences
K Melnyk, F Tsesarsky, O Zaitsev, T Yatsenko
International Journal of Criminology and Sociology 9, 2674-2680, 2020
112020
Environmental safety of enterprises activity as a precondition for compliance with the required working conditions
KY Melnyk, FA Tsesarsky
Ekoloji.–2019.–Issue 27 (107).–P. 463-469, 2019
112019
Ротація кадрів правоохоронних органів
КЮ Мельник
Право і безпека.-2010.-№ 2 (34).-С. 154-157, 2010
92010
До проблеми сфери дії трудового права
КЮ Мельник
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ., С. 308—314., 2011
82011
Стабільність та змінюваність трудових правовідносин
КЮ Мельник
Право і безпека.-2010.-№ 4 (36).-С. 203-206, 2010
82010
Підстави припинення трудових правовідносин із суддями
КЮ Мельник
Право і безпека, С. 74—77., 2009
82009
Атестація службовців правоохоронних органів
КЮ Мельник
Форум права.–2010.–№ 1.–С. 243–249, 2010
72010
Проблеми визначення системи правоохоронних органів
КЮ Мельник
Право і безпека.-2009.-№ 5 (32). С. 154-158., 2009
72009
Охорона працi: європейськi i мiжнароднi стандарти та законодавство України (порiвняльний аналiз): науково-практичний посiбник: у 2 т. за ред. ВС Венедiктова
ВС Венедiктов, ВП Грохольський, МI Iншин, ММ Клемпарський, ...
72006
Проблеми соціального захисту працівників органів внутрішніх справ
К Мельник
Право і безпека, С. 97—101, 2002
72002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20