Костянтин Юрійович Мельник / Kostiantyn Yuriiovych Melnyk
Костянтин Юрійович Мельник / Kostiantyn Yuriiovych Melnyk
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кодекс законів про працю України : науково-практичний коментар
ОО Погрібний, МІ Іншин, ІМ Шопіна
К. : Правова єдність, 2008
605*2008
Трудове право України: підручник
КЮ Мельник
Харків: Діса плюс, 2014
692014
Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів: монографія
КЮ Мельник
Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2009
672009
Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики)
КЮ Мельник
Харків, 2002
672002
Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору: монографія
КЮ Мельник, АО Бабенко
Харків: ХНУВС, 2016.—240 с., 2016
292016
Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) : науково-практичний посібник
ВС Венедіктов, МІ Іншин, ММ Клемпарський, КЮ Мельник, ОМ Музичук
Харків-Київ, 2006
232006
Трудові правовідносини службовців правоохоронних органів
КЮ Мельник, КЮ Мельник
222011
Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник
КЮМВС Венедіктова
Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 212 с. (розділ 5), 2012
19*2012
Проблеми законодавчого закріплення поняття «правоохоронні органи»
К Мельник
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С. 139—146, 2009
142009
Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарний проступок: питання теорії
КЮ Мельник
Право і безпека.-2012.-№ 1 (43).-С. 226-230, 2012
92012
Загальна та спеціальна трудова правосуб’єктність працівників
КЮ Мельник
Форум права.–2012.–№ 1.–С. 617–624, 2012
82012
Ротація кадрів правоохоронних органів
КЮ Мельник
Право і безпека.-2010.-№ 2 (34).-С. 154-157, 2010
82010
Стабільність та змінюваність трудових правовідносин
КЮ Мельник
Право і безпека, 203-206, 2010
72010
Проблеми соціального захисту працівників органів внутрішніх справ
К Мельник
Право і безпека, С. 97—101, 2002
72002
Атестація службовців правоохоронних органів
КЮ Мельник
Форум права.–2010.–№ 1.–С. 243–249, 2010
62010
Підстави припинення трудових правовідносин із суддями
КЮ Мельник
Право і безпека, С. 74—77., 2009
62009
Проблеми визначення системи правоохоронних органів
КЮ Мельник
Право і безпека.-2009.-№ 5 (32). С. 154-158., 2009
62009
Основні фактори, що впливають на ефективність виконання працівниками органів внутрішніх справ своїх посадових обов’язків
К Мельник
Вісник Національного університету внутрішніх справ, С. 275—281, 2005
62005
Environmental safety of enterprises activity as a precondition for compliance with the required working conditions
KY Melnyk, FA Tsesarsky
Ekoloji.–2019.–Issue 27 (107).–P. 463-469, 2019
52019
Окремі проблеми правового регулювання призначення на посади поліцейських
К Мельник
Правова реформа в сучасних умовах: досягнення та перспективи : мат-ли VІ …, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20