Follow
Шишка Олександр Романович / Shyshka Aleksandr Romanovych / Шишка Александр Романович
Шишка Олександр Романович / Shyshka Aleksandr Romanovych / Шишка Александр Романович
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання
РБ Шишка, ОР Шишка
Університетські наукові записки, 271-280, 2012
572012
підручник/за загальною ред. д. ю. н., доцента ММ Ясинка
Ц процес України
К.: Алерта 744, 2014
292014
Договір на створення та розповсюдження реклами: автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.03
ОР Шишка
Нац. ун-т внутр. справ, 19 с., 2005
21*2005
Договір на створення та розповсюдження реклами
ОР Шишка
Національний ун-т внутрішніх справ, 2005
212005
Право неіснуючого учасника цивільних правовідносин як правова фікція
ОР Шишка
Право та управління, 489-511, 2011
132011
Реалізація права громадян на житло з житлового фонду соціального призначення
ОР Шишка
Форум права.–2010.–№ 4.-С. 966–970, 2010
112010
Механізм правового регулювання цивільних правовідносин
Р Шишка, О Шишка
Про українське право, с. 220-233, 2013
92013
Соматичні права та перспективи розвитку їх в Україні
ОР Шишка
Актуальні проблеми держави і права, 284-293, 2011
92011
Концепт статьи 1 ГК Украины: методологический путь к познанию и проблемы
АР Шишка
Методология исследования проблем цивилистики : сб. ст., посвящ. памяти проф …, 2017
82017
Застава у цивільному праві України
ОР Шишка
Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного …, 2014
62014
Застосування методу альтернативи при визначенні правової моделі цивільних правовідносин, об’єктом яких є блага, що мають подвійну правову природу
ОР Шишка
Eurasian Academic Research Journal, 93 - 113, 2016
52016
Цивільне право
ЄО Мічурін, ОР Шишка
Фактор, 2013
52013
Електронна комерція – нова ера електронних зобов’язальних правовідносин
ОР Шишка
Право та управління: електронне наукове видання, С. 651-661, 2012
52012
Критерії визначення цивільних відносин у предметі цивільно-правового регулювання
ОР Шишка
ББК 67.404 (4УКР)+ 67.410 (4УКР) П78, 82, 2016
42016
Волездатність юридичної особи: аномалії правової визначеності ЦК України
ОР Шишка, НВ Шишка
Юридичний науковий електроний журнал, с. 146-149, 2021
32021
Предмет цивільного права України: чи настав час переосмислення та формування нової парадигми?
ОР Шишка
Предмет правового регулювання галузей вітчизняного права: матеріали …, 2019
3*2019
Немайнові відносини з матеріальними благами в предметі цивільного права
ОР Шишка
Відповідальний за випуск професор ВІ Борисова, 255, 2019
32019
Класифікація юридичних фактів за вольовим критерієм: проблема визначення предмета цивільного права
ОР Шишка
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2017
32017
Організаційні відносини у сфері інтелектуальної власності
ОР Шишка
Часопис Київського університету права.-2015.-№ 4.-С. 225-228, 2015
32015
Приватноправові відносини та специфіка їх розвитку в мережі Інтернет
ОР Шишка
Форум права, С. 1085-1090, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20