Никитюк Юрій Андрійович, Nykytiuk Yurii (ORCID:0000-0001-9142-7699)
Никитюк Юрій Андрійович, Nykytiuk Yurii (ORCID:0000-0001-9142-7699)
Поліський національний університет
Підтверджена електронна адреса в znau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль сидерації у сучасному землеробстві
ОМ Бердніков, ЮА Никитюк
ОМ Бердніков, ЮА Никитюк, 12-15, 2004
122004
Еколого-економічний аналіз сучасного стану ринку лікарської рослинної сировини в Україні
ЮА Никитюк
Збалансоване природокористування, 12-15, 2015
62015
Стратегічні пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва в Україні
О.І. Фурдичко, Ю.А, Никитюк
Економіка АПК., 8-12, 2015
52015
Розвиток зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сировиною: еколого-економічні аспекти
ЮА Никитюк
Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Міжнародні економічні …, 2015
42015
Розвиток зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сировиною: еколого-економічні аспекти
ЮА Никитюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету (Серія: Міжнародні …, 2015
42015
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ зернових культур (на прикладі технологій вирощування ПШЕНИЦІ ЯРОЇ в зоні північного лісостепу)
НА Макаренко, ВІ Бондарь, ЮА Нікітюк, ЄД Ткач, ОВ Тогачинська, ...
Агроекологічний журнал, 24-30, 2009
42009
ECONOMICALLY PROFITABLE NOVEL QUALITY EVALUATION METHOD FOR RAW HOP (HUMULUS LUPULUS L.)
AVO A.L., Bojko, Yu. A., Nykytyuk, M. Ya. Spivak, O. А. Bojko, R. I. Rudyk ...
БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 10 (3-4), 2018
3*2018
Фінансово-економічні аспекти розвитку органічного лікарського рослинництва в Україні
ЮА Никитюк, ЮО Сологуб
Збалансоване природокористування, 23-28, 2016
32016
The effects of solar activity, moisture supply, and carbon dioxide on Ukrainian forest plantation death
В Мороз, Ю Никитюк
Danish scientific journal, 8-14, 2020
22020
Environmental assessment of soil condition influenced by animal complexes of various capacities
PA Nykytiuk
PA Nykytiuk, Yu. A. Nykytiuk.-American Scientific Journal, 2019
22019
Analysis of soil condition under the influence of poultry enterprises
PA Nykytiuk
PA Nykytiuk, Yu. A. Nykytiuk.-Danish scientific journal, 2019
22019
Assessment of the status of water bodies using a bioindicator
PA Nykytiuk
PA Nykytiuk, Yu. A. Nykytiuk.-Slovak international scientific journal, 2019
22019
Ekoloho-ekonomichni zasady rozvytku rynku likarskoi roslynnoi syrovyny v Ukraini [Ecological and economic principles of development of the market of medicinal plant raw …
YA Nykytiuk
Ukr, 2017
22017
Historical aspects and prospects of development of medicinal plant growing in Ukraine
OI Furdychko, YA Nykytiuk
Agroecological journal 16, 10-15, 2016
22016
Концептуальні засади розвитку сучасного ринку лікарської рослинної сировини в Україні
ЮА Никитюк, ЮО Сологуб
Економіка та держава, 54-57, 2016
22016
Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні
ОІ Фурдичко, ЮА Никитюк
Агроекологічний журнал, 10–15-10–15, 2016
22016
Development of foreign trade in medicinal plant raw materials: ecological and economic aspects
YA Nykytiuk
Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International …, 2015
22015
Stratehichni priorytety derzhavnoi polityky rozvytku likarskoho roslynnytstva v Ukraini [Strategic priorities of the state policy of the development of medicinal plant growing …
OI Furdychko, YA Nykytiuk
Ekonomika APK [The Economy of Agro-Industrial Complex] 8, 15-19, 2015
22015
Strategic priorities of the state policy of medicinal plant cultivation in Ukraine
OI Furdychko, YA Nykytiuk
Ekonomika APK 9, 8-12, 2015
22015
Integrated func tioning of the market mechanism of medicinal plants
YA Nykytiuk
Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu 15, 128-131, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20