Olha Rossoshanska
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб.
ВА Рач, ОВ Россошанська, ОМ Медведєва
К.:«КІС, 2010
2172010
Особенности планирования проектов на основе системной модели
ОВ Россошанская
Управление проектами и развитие производства, 2000
632000
Экономическая безопасность и пространство проекта организации в аспекте целостной системности
ВА Рач, ОВ Россошанская, ЕМ Медведева
Управление проектами и развитие производства, 2010
312010
Побудова термінологічної системи організації наукового знання
ВА Рач
Науковий світ, 13-16, 2011
302011
Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал»
ВА Рач, ОМ Медведєва, ОВ Россошанська
Управление проектами и развитие производства, 2008
292008
Проектно-компетентностный подход к экономической опасности
ОВ Россошанская
Управление проектами и развитие производства, 2011
222011
Компетентностный подход в управлении проектами: базовые определения
ОВ Россошанська
Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць, 142-148, 2007
202007
Системне формування стратегічного потенціалу підприємства
ОВ Россошанська
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2 …, 2006
202006
Управлiння проектами: практичнi аспекти реалiзацiї стратегiй регiонального розвитку: навч. посiб.
ВА Рач, ОВ Россошанська, ОМ Медвед
К.:«К 1, 2010
192010
Инновационное развитие: модель тройной спирали в контексте системно-целостного видения
ВА Рач, ЕМ Медведева, ОВ Россошанская, АВ Евдокимова
Рекомендовано к печати Ученым советом Центра исследований научно …, 2011
172011
Компетентностный подход в управлении проектами: основные принципы
ОВ Россошанская
Управление проектами и развитие производства, 2008
172008
System Modeling of Development of Innovative Project-Oriented Enterprises
MO Rossoshanska O.,Rach V.A.
Marketing and Management of Innovations, 105 - 131, 2019
16*2019
Upravlinnya proektamy: praktychni aspekty realizatsiyi stratehiy rehional'noho rozvytku [Project management: practical aspects for realization of strategy of regional development]
VA Rach, OV Rossoshanska, OM Medvedyeva
Kyiv, KIS Publ, 2010
162010
Культурный контекст проекта как элемент компетентностного похода в управлении проектами
ОВ Россошанская
Управление проектами и развитие производства, 2010
162010
Стан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами
ВА Рач, ОВ Россошанська, ОМ Медведєва
Управління розвитком складних систем, 2010
162010
Модель управления высшим учебным заведением в современных условиях
ОВ Россошанская
Управление проектами и развитие производства, 2000
152000
Динамический критерий оценки экономической безопасности инновационных проектно-ориентированных предприятий
ОВ Россошанская
Креативная экономика, 2013
132013
Качественная основа количественного аспекта компетентностной методологии в управлении проектами
ОВ Россошанская
Управление проектами и развитие производства, 2009
132009
Формування організаційно-економічного механізму державної стратегії розвитку інвестиційного потенціалу регіону: монографія
АВ Гончаров, ВМ, Россошанська, ОВ, Пожидаєв
ВМ Гончаров [та ін.]–Луганськ: Ноулідж, 2012
122012
Безпека та безпечність як характеристики комфортного стану цілого
ОВ Россошанська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2011
122011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20