Подписаться
Ольга Миколаївна Кудласевич, Ольга Кудласевич, О.М. Кудласевич, О.Н. Кудласевич, O. Kudlasevych
Ольга Миколаївна Кудласевич, Ольга Кудласевич, О.М. Кудласевич, О.Н. Кудласевич, O. Kudlasevych
старший науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Симиренко Федір Степанович; Енциклопедія історії України у 10 т. / під. ред. Смолія В.А.
ОМ Кудласевич
К.: Наук. думка 9, 558–559, 2012
254*2012
Яхненко Кіндрат Михайлович; Енциклопедія історії України у 10 т. / під. ред. Смолія В.А.
ОМ Кудласевич
К.: Наук. думка 10, 767–768, 2013
68*2013
Еволюція ринкових інститутів в Україні, монографія: у 2 ч
ОМК В.В. Небрат, Н.А. Супрун, Н.О Горін
Еволюція ринкових інститутів в Україні, монографія: у 2 ч 2, 2012
17*2012
історико-інституційний аналіз: монографія/[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. д. е. н
П в Україні
ВВ Небрат, 2019
122019
Становлення гуманістичної традиції в українській економічній думці; Трактування ролі людського чинника суспільного виробництва в планово-адміністративній економіці
К Ольга
Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку …, 2014
9*2014
ПРОМИСЛОВІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВИСТАВКИ ВСЕРОСІЙСЬКІ; ПРОМИСЛОВІСТЬ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКА
ОМ Кудласевич
[Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin …, 0
8*
Державне регулювання виставково-ярмаркової діяльності: історико-теоретичний аспект
НА Супрун, ОМ Кудласевич
Український соціум, 112-123, 2010
72010
З історії становлення моделі соціальної відповідальності підприємництва у другій половині ХІХ–на початку ХХ століття
ОМ Кудласевич
Формування ринкових відносин в Україні, 31-36, 2011
62011
Paradigm of the Transformation of Potential-Forming Space Under the Impact of Intellectual-Innovation Determinants
Kudlasevych Olga, Lesia Didkivska, Semen Khanin, Marta Derhaliuk, Serhii ...
IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security 22 (1 …, 2022
5*2022
Evolution of market institutions in Ukraine
VV Nebrat, N Suprun, A Ablov, O Kudlasevych, L Didkivska, O Petroie, ...
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting National Academy of Sciences …, 2012
52012
Особливості розвитку підприємницького середовища на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
ОМ Кудласевич
Історія народного господарства та економічної думки України, 91–105, 2010
52010
До проблеми правового забезпечення розвитку вітчизняного підприємництва в Україні у другій половині XIX–початку XX ст.
ОМ Кудласевич
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2009
42009
Формування концептуальних засад теорії підприємництва в українській економічній думці другої половини XIX - початку XX ст.: дис... канд. екон. наук: 08.00.01
К Ольга
4*2008
Українські джерела теорії підприємництва
О Кудласевич
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2014
32014
Тенденції розвитку соціальної політики: ретроспективний аналіз
ОМ Кудласевич
Український соціум, 157-170, 2013
32013
Роль доброчинної діяльності у розвитку системи освіти: вітчизняний досвід другої половини XIX–початку XX ст.
ОМ Кудласевич
Історія народного господарства та економічної думки України, 144-157, 2013
22013
Проблеми становлення підприємництва в українській економічній літературі другої половини ХІХ століття
ОМ Кудласевич
Економічний і соціальний розвиток в ХХІ столітті: національна ідентичність …, 2006
22006
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ РИНКОВИХ ПРИНЦИПІВ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
ДЛВ Кудласевич Ольга Миколаївна, Сливка Тетяна Олександрівна
InterConf, 61-72, 2022
1*2022
Кооперація та держава у розвитку конкурентного аграрного підприємництва в Україні
ТОС Л.В. Дідківська, О.М. Кудласевич
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences 49 (I …, 2022
12022
Класичні підходи до трактування ролі держави в економіці в доробку Івана Вернадського
ОМ Кудласевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20