Буряк Олександр Григорович
Буряк Олександр Григорович
доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, Буковинський державний медичний
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Неінвазивний метод діагностики дихальних розладів легеневого походження у новонароджених при критичних станах (методичні рекомендації)
ЮБ Ященко
К.: Укрмедпатентінформ, 2010
72010
Клінічні аспекти залізодефіцитної анемії в дітей раннього віку
НВ Банадига, ЯВ Рогальська
Перинатология и педиатрия, 82-85, 2013
42013
Особливості викладання пропедевтичної педіатрії іноземним студентам на англійській мові
ДЮ Нечитайло
Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті …, 2011
42011
Чинники активації вільнорадикального окислення білків у новонароджених з тяжкою дихальною недостатністю
ОГ Буряк
Клінічна та експериментальна патологія.–2010.–Т. ІX, 33, 0
4
Формування клінічного мислення студентів за допомогою використання ситуаційних завдань
ОГ Буряк, НД Павлюкович, ОВ Павлюкович, КА Чимпой
Медична освіта, 10-12, 2019
22019
Досвід викладання педіатрії в контексті підготовки спеціалістів первинної медичної допомоги
ОГ Буряк, ЮМ Нечитайло
Медична освіта, 38-40, 2014
22014
Досвід викладання іноземним студентам на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб
ЮМ Нечитайло, ОГ Буряк, ДЮ Нечитайло
Медична освіта, 2013
22013
Стандартизовані шкали оцінки тяжкості стану хворих при критичних станах та їх застосування в неонатальній практиці
ОГ Буряк
Клінічна та експериментальна патологія, 203-206, 2013
22013
Особливості фізичного розвитку немовлят при грудному вигодовуванні у сучасних умовах
ІС Семань-Мінько, ОГ Буряк, ДЮ Нечитайло
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 40-42, 2013
22013
Стан системи антиоксидантного захисту при паренхіматозній дихальній недостатності на тлі оксидативного стресу в новонароджених при критичних станах
ОГ Буряк
Львівський медичний часопис 17 (3), 22-25, 2011
22011
СТАН СИСТЕМИ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ЗАХИСТУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ АКТИВНОСТІ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ КРОВІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ДИХАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ
ОГ Буряк
Перинатология и педиатрия, 128/2-128/2, 2009
22009
Вільнорадикальне окиснення та нітроксидергічний дисбаланс у новонароджених з гострою дихальною недостатністю
ОГ Буряк, ЮБ Ященко
Здоровье ребенка, 18, 2009
22009
Окисний стрес у новонароджених при критичних станах із розвитком тяжкої дихальної недостатності. Принципи патогенетичного лікування
ЛО Безруков, ЮБ Ященко, ОГ Буряк
Одеський медичний журнал, 65-68, 2007
22007
Діагностична значимість показників окисного стресу та нітроксидергічного дисбалансу в легеневих експіратах у новонароджених із дихальною недостатністю
ОГ Буряк
спец. 14.01. 10 «Педіатрія».—Чернівці, 2011.—20 с, 0
2
Особливості клінічного перебігу деяких форм ішемічної хвороби серця залежно від супутньої патології
HД Павлюкович, ІД Шкробанець, ОГ Буряк, ОВ Павлюкович
Клінічна та експериментальна патологія, 127-132, 2013
12013
Oцінка загального стану новонароджених з дихальним дистресом при критичних станах за шкалою Snap ІІ and Snappe ІІ
ОГ Буряк
Современная педиатрия, 38-41, 2013
12013
Сучасні особливості грудного вигодовування дітей першого року життя та догляду за ними
YM Nechytailo, OG Buriak
Буковинський медичний вісник 17 (2 (66)), 97-100, 2013
12013
Діагностична значимість показників окисної модифікації білків в діагностиці дихальної недостатності у новонароджених при критичних станах
ОГ Буряк, ЮБ Ященко
Современная педиатрия 6, 100-102, 2011
12011
Збір експертної інформації для системи діагностування фармакорезистентної інформації епілепсії
ММ Орос, ПП Мулеса
12010
METABOLITES OF NITRIC OXIDE AS A MARKER OF THE SYNDROME OF ACUTE LUNG INJURY SYNDROME IN NEWBORNS
OH Buriak, VV Komarnitskiy, OV Pavliukovych, ND Pavliukovych
Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific journal …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20