Касьянова Наталья
TitleCited byYear
Потенціал підприємства: формування та використання
НВ Касьянова, ДВ Солоха, ВВ Морева, ОВ Бєлякова, ОБ Балакай
92*2013
Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи
НВ Касьянова
НАН України, Ін-т економіки пром-сті., 2011
622011
Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи
НВ Касьянова
НАН України, Ін-т економіки пром-сті., 2011
622011
Стратегічне управління потенціалом підприємства: монографія
БГ Шелегеда, НВ Касьянова, АЯ Берсудський
Донецьк: ДонУЕП 219, 2006
482006
Стратегічне управління потенціалом підприємства: монографія
БГ Шелегеда, НВ Касьянова, АЯ Берсудський
Донецьк: ДонУЕП 219, 2006
482006
Основы развития потенциала предприятия в современных условиях
НВ Касьянова
Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм …, 2004
172004
Стратегічне управління потенціалом підприємства
БГ Шелегеда, НВ Касьянова, АЯ Барсуцький
Донецьк: ІЕН НАН України, Дон. УЕН, 2006
122006
Управлiння розвитком пiдприємства на основi кумулятивного пiдходу: концепцiя, моделi та методи: монографiя
НВ Касьянова
112011
Формирование стратегии реализации потенциала предприятия: монография
ВН Гончаров, НВ Касьянова, ДВ Солоха, ОА Фесина
Донецк: СПД Куприянов ВС, 2008
102008
Оцінка ефективності стратегічного управління підприємством
НВ Касьянова
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
102008
Стратегiчне управлiння потенцiалом пiдприємства: монографiя
БГ Шелегеда, НВ Касьянова, АЯ Берсуцький
102006
Підходи до подолання невизначеності стратегічної інформації
НВ Касьянова, КВ Філь
Актуальні проблеми розвитку економіки, 76, 2007
92007
Планування маркетингу. 2-ге вид. перероб. та доп
НВ Касьянова
підручник/НВ Касьянова, ДВ Солоха, ВВ Морєва, ОВ Бєлякова, ОБ Балакай–К …, 2013
82013
Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник
ВМ Гончаров, НВ Касьянова, НВ Вецепура, ДВ Солоха
Донецьк: СПД Купріянов ВС, 2007
82007
Особливості стратегії розвитку підприємства/Касьянова НВ
НВ Касьянова
Вісник Хмельницького національного університету, 36-40, 2007
82007
Формування стратегії розвитку підприємства: методичні аспекти: монографія
НВ Касьянова
Донецьк: ДонУЕП, 2009
72009
Diagnosis of the industrial enterprise’s economic security
N Kasyanova, A Kasyanov
Economy of Industry, 2014
5*2014
Потенцiал пiдприємства: формування та використання: пiдручник
НВ Касьянова, ДВ Солоха, ВВ Морева
52012
Особливості формування кумулятивної стратегії розвитку підприємства
НВ Касьянова
Актуальні проблеми економіки, 2007
52007
Управление потенциалом предприятия: курс лекций
НВ Касьянова, ИВ Рябовол, МВ Савченко
Донецк: ДИЭХП, 2001
52001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20