Підписатись
Valentyna Dzitsiuk (Дзіцюк Валентина Валентинівна)
Valentyna Dzitsiuk (Дзіцюк Валентина Валентинівна)
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
Підтверджена електронна адреса в online.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика приготування метафазних хромосом лімфоцитів периферійної крові тварин
АВ Шельов, ВВ Дзіцюк
К.: Аграрна наука, 2005
452005
Використання цитогенетичних методів у селекції плідників
ВВ Дзіцюк
К.: Аграрна наука, 2009
222009
Selektsiyni, henetychni ta biotekhnolohichni metody udoskonalennya i zberezhennya henofondu porid sil's' kohospodars' kykh tvaryn–Breeding, genetic and biotechnological methods …
MV Hladii, MI Bashchenko, YP Polupan, SI Kovtun, IS Borodai, ...
Poltava, Firma Tekhservis 791, 2018
132018
Наукові і прикладні аспекти генетичного моніторингу у тваринництві
ВП Буркат, МЯ Єфіменко, БЄ Подоба, ВВ Дзіцюк
Вісник аграрної науки, 32-39, 2003
122003
Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин
ВВ Дзіцюк
Чубинське.-2009.-31с, 2009
112009
Застосування наноматеріалу в ембріогенетичній системі in vitro отримання ембріонів свиней
АБ Зюзюн, ОВ Щербак, ОС Осипчук, СІ Ковтун, ВВ Дзіцюк
Фактори експериментальної еволюції організмів, 2015
92015
The Comparative Analysis of the Allele Pool of Thoroughbred Horses in Different Countries
AV Sh e l yo v, M O.V., IO Suprun, VG Spyry d o n ov, SD Melnyc huk, ...
Iranian Journal of Applie d Anim al Science 4 (3), 637-641, 2014
82014
Naukovi i prykladni aspekty henetychnoho monitorynhu u tvarynnytstvi [Scientific and applied aspects of genetic monitoring in animal husbandry]
VP Burkat, MY Yefimenko, BY Podoba, VV Dzitsiuk
Visnyk ahrarnoi nauky, 32-39, 2003
82003
Прикладні аспекти генетики та біотехнології в тваринництві
ВП Буркат, ВВ Дзіцюк, СІ Ковтун
Вiсн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів 3 (1-2), 131-144, 2005
62005
Henetyko-selektsiinyi monitorynh u molochnomu skotarstvi–Genetic breeding monitoring in dairy cattle
MV Zubets, VP Burkat, MY Yefimenko, BY Podoba, VS Konovalov, ...
Kyyiv, Ahrarna nauka 88, 1999
61999
Сучасний стан і перспективи м’ясного скотарства в Україні [Електронний ресурс]
ВВ Дзіцюк
Режим доступу: http://agroua. net/animals/catalog/ag-1/a-3/info/aig-75, 0
6
Генетическая дифференциация некоторых пород лошадей Украины по 12 локусам микросателлитной ДНК
ОВ Мельник, ВВ Дзицюк, ВГ Спиридонов
Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 128-131, 2013
52013
Цитогенетичні характеристики тварин-трансплантантів
ВВ Дзіцюк, ВО Опанасенко
Розведення і генетика сільськогосподарських тварин : міжвід. темат. наук. зб …, 1996
51996
Сучасний стан і перспективи м’ясного скотарства Україні
ВВ Дзіцюк
Режим доступу: http://agroua. net/animals/catalog/ag-1/a-3/info/aig-7, 0
5
Мікросателітні ДНК-маркери у збереженні генетичного різноманіття коней
В Дзіцюк, О Мельник
Тваринництво України, 7-10, 2013
42013
Генетичний моніторинг при консолідації порід молочної худоби
МЯ Єфіменко, БЄ Подоба, ВІ Антоненко, ВВ Дзіцюк
Розведення і генетика тварин, 75-77, 1999
41999
Chromosomal anomalies in dairy cattle as reasons of impaired fertylity
VV Dzitsiuk, HT Tipilo
Agricultural Science and Practice 6 (1), 60-66, 2019
32019
Features of genetic variability in microsatellite DNA loci in the French Bulldog dog breed
VV Dzitsiuk, SG Kruglyk, VG Spiridonov
Cytology and Genetics 51 (4), 291-295, 2017
32017
Цитологичесие и гематологические показатели коров с разным уровнем молочной продуктивности
НН Передрий, ВВ Дзицюк
Зоотехническая наука Беларуси 52 (1), 105-111, 2017
32017
Цитогенетичний аналіз бугаїв м’ясних порід
ВВ Дзіцюк, ВД Гуменний
Вісник аграрної науки, 36-39, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20