Підписатись
Valentyna Dzitsiuk (Дзіцюк Валентина Валентинівна)
Valentyna Dzitsiuk (Дзіцюк Валентина Валентинівна)
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця
Підтверджена електронна адреса в online.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика приготування метафазних хромосом лімфоцитів периферійної крові тварин
АВ Шельов, ВВ Дзіцюк
К.: Аграрна наука, 2005
442005
Використання цитогенетичних методів у селекції плідників
ВВ Дзіцюк
К.: Аграрна наука, 2009
212009
Selektsiyni, henetychni ta biotekhnolohichni metody udoskonalennya i zberezhennya henofondu porid sil's' kohospodars' kykh tvaryn–Breeding, genetic and biotechnological methods …
MV Hladii, MI Bashchenko, YP Polupan, SI Kovtun, IS Borodai, ...
Poltava, Firma Tekhservis 791, 2018
192018
Генетико-селекційний моніторинг у мясному скотарстві
МВ Зубець, ВП Буркат, ЮФ Мельник, ГТ Шкурин, МЯ Єфіменко, ...
В Зубець, В. П Буркат, Ю. Ф Мельник–К.: Аграрна наука, 2000
132000
Застосування наноматеріалу в ембріогенетичній системі in vitro отримання ембріонів свиней
АБ Зюзюн, ОВ Щербак, ОС Осипчук, СІ Ковтун, ВВ Дзіцюк
Фактори експериментальної еволюції організмів, 2015
122015
Наукові і прикладні аспекти генетичного моніторингу у тваринництві
ВП Буркат, МЯ Єфіменко, БЄ Подоба, ВВ Дзіцюк
Вісник аграрної науки, 32-39, 2003
122003
Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин
ВВ Дзіцюк
Чубинське.-2009.-31с, 2009
112009
Chromosomal anomalies in dairy cattle as reasons of impaired fertylity
VV Dzitsiuk, HT Tipilo
Agricultural Science and Practice 6 (1), 60-66, 2019
92019
The Comparative Analysis of the Allele Pool of Thoroughbred Horses in Different Countries
AV Sh e l yo v, M O.V., IO Suprun, VG Spyry d o n ov, SD Melnyc huk, ...
Iranian Journal of Applie d Anim al Science 4 (3), 637-641, 2014
92014
Naukovi i prykladni aspekty henetychnoho monitorynhu u tvarynnytstvi [Scientific and applied aspects of genetic monitoring in animal husbandry]
VP Burkat, MY Yefimenko, BY Podoba, VV Dzitsiuk
Visnyk ahrarnoi nauky, 32-39, 2003
92003
Генетическая дифференциация некоторых пород лошадей Украины по 12 локусам микросателлитной ДНК
ОВ Мельник, ВВ Дзицюк, ВГ Спиридонов
Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 128-131, 2013
72013
Features of genetic variability in microsatellite DNA loci in the French Bulldog dog breed
VV Dzitsiuk, SG Kruglyk, VG Spiridonov
Cytology and Genetics 51 (4), 291-295, 2017
62017
Прикладні аспекти генетики та біотехнології в тваринництві
ВП Буркат, ВВ Дзіцюк, СІ Ковтун
Вiсн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів 3 (1-2), 131-144, 2005
62005
Henetyko-selektsiinyi monitorynh u molochnomu skotarstvi–Genetic breeding monitoring in dairy cattle
MV Zubets, VP Burkat, MY Yefimenko, BY Podoba, VS Konovalov, ...
Kyyiv, Ahrarna nauka 88, 1999
61999
Сучасний стан і перспективи м’ясного скотарства Україні
ВВ Дзіцюк
Режим доступу: http://agroua. net/animals/catalog/ag-1/a-3/info/aig-7, 0
6
Сучасний стан і перспективи м’ясного скотарства в Україні [Електронний ресурс]
ВВ Дзіцюк
Режим доступу: http://agroua. net/animals/catalog/ag-1/a-3/info/aig-75, 0
6
Цитогенетичні характеристики тварин-трансплантантів
ВВ Дзіцюк, ВО Опанасенко
Розведення і генетика сільськогосподарських тварин : міжвід. темат. наук. зб …, 1996
51996
Мікросателітні ДНК-маркери у збереженні генетичного різноманіття коней
В Дзіцюк, О Мельник
Тваринництво України, 7-10, 2013
42013
Генетичний моніторинг при консолідації порід молочної худоби
МЯ Єфіменко, БЄ Подоба, ВІ Антоненко, ВВ Дзіцюк
Розведення і генетика тварин, 75-77, 1999
41999
Цитологичесие и гематологические показатели коров с разным уровнем молочной продуктивности
НН Передрий, ВВ Дзицюк
Зоотехническая наука Беларуси 52 (1), 105-111, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20