Коренєв Микола Михайлович
Коренєв Микола Михайлович
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра педіатрії
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблемы формирования здоровья учащихся в современной школе
НМ Коренев
Журн. АМН Украины 7 (3), 475-479, 2001
342001
Мостовая ОП
ММ Коренєв, ГМ Даниленко
Журнал Академії медичних наук, 526-532, 2007
322007
Діагностика та класифікація первинної артеріальної гіпертензії у дітей
ВГ Майданник, ММ Коренєв, НВ Хайтович, ЛФ Богмат
Педіатрія, акушерство та гінекологія 6, 3-10, 2006
322006
Артериальная гипертензия подросткового возраста: распространенность, механизмы формирования, подходы к лечению
НМ Коренев, ЛФ Богмат, ЕМ Носова, ВВ Никонова, ЭЛ Ахназарянц, ...
Таврический медико-биологический вестник 10, 83-86, 2007
262007
Состояние здоровья детей, рожденных в семьях родителей, облученных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
НМ Коренев, ГА Бориско, ВЛ Кашинаярмак
Здоровье ребенка, 2012
162012
Структура инвалидности детей и лиц молодого возраста с хроническими соматическими заболеваниями
НМ Коренев, ЛФ Богмат, СР Толмачева, ОН Тимофеева
Лікарська справа, 34-37, 2002
162002
Медико-социальные проблемы состояния здоровья современных школьников
НМ Коренев, СА Левенец, ГН Даниленко, ЛИ Пономарева
Х., Ч 1, 2, 2000
162000
Артериальная гипертензия у подростков
НМ Коренев
Прогнозування та профілактика артеріальної гіпертензії в дитячому та …, 2001
152001
Состояние здоровья подростков Украины
НМ Коренев, ОА Немирова, ЛП Булага, ЕН Коломиец, ЕА Кириллова, ...
Проблеми мед. науки та освіти, 5-7, 2005
142005
Артеріальна гіпертензія у підлітків: фактори прогнозу перебігу
ММ Коренєв, ЛФ Богмат, ОМ Носова, ВВ Ніконова, ІМ Яковлєва
Артериальная гипертензия, 2011
122011
Особенности поражения органов-мишеней при первичной артериальной гипертензии у подростков
НМ Коренев, ЛФ Богмат, ИД Савво
Сиб. мед. журн, 26-29, 2005
122005
Патология соединительной ткани у детей и подростков: проблемы и перспективы
НМ Коренев
Патологія сполучної тканини—основа формування хронічних захворювань у дітей …, 2004
122004
Нагальні проблеми охорони здоров’я підлітків в Україні
ММ Коренєв
Журнал НАМН України 17 (1), 48-53, 2011
102011
Инвалидность детей с хронической соматической патологией
НМ Коренев, ЛФ Богмат, ЭА Михайлова, СР Толмачева
Харьков: Основа.-2002.-210 с, 2002
102002
Инвалидность детей с хроническими соматическими заболеваниями в Украине
НМ Коренев, СР Толмачева, ЛФ Богмат, АМ Коломиец
Здоровый ребенок, 18, 2009
92009
Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей-сиріт
ММ Коренєв, ІС Лебець, РО Мойсеєнко
К.: Медицина 239, 2003
92003
Артериальная гипертензия у подростков: факторы стабилизации и прогрессирования
НМ Коренев, ЛФ Богмат, ЕМ Носова, ИМ Яковлева, ВВ Никонова, ...
Здоровье ребенка, 2014
82014
Механизмы формирования инвалидности у детей с патологией системы кровообращения
НМ Коренев, ЛФ Богмат, СР Толмачева
Медико-соціальні аспекти реабілітації дітей-інвалідів: матеріали наук.-практ …, 2000
82000
Медико-соціальні проблеми формування здоров’я школярів та стратегія їх вирішення
ММ Коренєв
Гігієнічні та соціально-психологічні аспекти моніторингу здоров’я школярів …, 2006
72006
Основні проблеми медичного забезпечення дітей та підлітків
ММ Коренєв
Акт проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків …, 2002
72002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20