Коренєв Микола Михайлович
Коренєв Микола Михайлович
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра педіатрії
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мостовая ОП
ММ Коренєв, ГМ Даниленко
Журнал Академії медичних наук, 526-532, 2007
312007
Проблемы формирования здоровья учащихся в современной школе
НМ Коренев
Журн. АМН Украины 7 (3), 475-479, 2001
312001
Діагностика та класифікація первинної артеріальної гіпертензії у дітей
ВГ Майданник, ММ Коренєв, НВ Хайтович, ЛФ Богмат
Педіатрія, акушерство та гінекологія 6, 3-10, 2006
302006
Влияние ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента на различные звенья системы гемостаза больных с хронической сердечной недостаточностью
ПЮ Галин
Журнал сердечная недостаточность 2 (4), 155-156, 2001
272001
Артериальная гипертензия подросткового возраста: распространенность, механизмы формирования, подходы к лечению
НМ Коренев, ЛФ Богмат, ЕМ Носова, ВВ Никонова, ЭЛ Ахназарянц, ...
Укр. кардіол. журн.—2010.—Дод 1, 57-64, 2007
232007
Артериальная гипертензия у подростков
НМ Коренев
Прогнозування та профілактика артеріальної гіпертензії в дитячому та …, 2001
152001
Медико-социальные проблемы состояния здоровья современных школьников
НМ Коренев, СА Левенец, ГН Даниленко, ЛИ Пономарева
Х., Ч 1, 2, 2000
152000
Состояние здоровья подростков Украины
НМ Коренев, ОА Немирова, ЛП Булага, ЕН Коломиец, ЕА Кириллова, ...
Проблеми мед. науки та освіти, 5-7, 2005
142005
Патология соединительной ткани у детей и подростков: проблемы и перспективы
НМ Коренев
Патологія сполучної тканини—основа формування хронічних захворювань у дітей …, 2004
132004
Структура инвалидности детей и лиц молодого возраста с хроническими соматическими заболеваниями
НМ Коренев, ЛФ Богмат, СР Толмачева, ОН Тимофеева
Лікарська справа, 34-37, 2002
122002
Артеріальна гіпертензія у підлітків: фактори прогнозу перебігу
ММ Коренєв, ЛФ Богмат, ОМ Носова, ВВ Ніконова, ІМ Яковлєва
Артериальная гипертензия, 2011
112011
Нагальні проблеми охорони здоров’я підлітків в Україні
ММ Коренєв
Журнал НАМН України 17 (1), 48-53, 2011
102011
Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей-сиріт
ММ Коренєв, ІС Лебець, РО Мойсеєнко
К.: Медицина 239, 2003
92003
Основні проблеми медичного забезпечення дітей та підлітків
ММ Коренєв
Акт проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків …, 2002
92002
Инвалидность детей с хроническими соматическими заболеваниями в Украине
НМ Коренев, СР Толмачева, ЛФ Богмат, АМ Коломиец
Здоровый ребенок, 18, 2009
82009
Состояние здоровья детей, рожденных в семьях родителей, облученных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
НМ Коренев, ГА Бориско, ВЛ Кашинаярмак
Здоровье ребенка, 2012
72012
Медико-соціальні проблеми формування здоров’я школярів та стратегія їх вирішення
ММ Коренєв
Гігієнічні та соціально-психологічні аспекти моніторингу здоров’я школярів …, 2006
72006
Особенности поражения органов-мишеней при первичной артериальной гипертензии у подростков
НМ Коренев, ЛФ Богмат, ИД Савво
Сиб. мед. журн, 0.26-29, 2005
72005
Инвалидность детей с хронической соматической патологией
НМ Коренев, ЛФ Богмат, ЭА Михайлова, СР Толмачева
Харьков: Основа.-2002.-210 с, 2002
72002
Механизмы формирования инвалидности у детей с патологией системы кровообращения
НМ Коренев, ЛФ Богмат, СР Толмачева
Медико-соціальні аспекти реабілітації дітей-інвалідів: матеріали наук.-практ …, 2000
72000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20