Підписатись
Ферко Марія
Ферко Марія
асистент кафедри внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу
ОО Абрагамович, ЮП Довгань, МР Ферко, МО Абрагамович, ...
Сучасна гастроентерологія, 45-52, 2013
42013
Нові можливості ультразвукової допплерофлоуметричної діагностики портальної гіпертензії, ускладненої варикозно розширеними венами стравоходу, та прогнозування кровотечі
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МР Ферко, ЮП Довгань, ...
Лікарська справа, 74-79, 2013
22013
Ультрасоноґрафічна характеристика структури і функції серця у хворих із синтропічною кардіоміопатією на ґрунті цирозу печінки та їх особливості залежно від тяжкості основної …
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МЛ Фармага, МР Ферко
Acta medica Leopoliensia, 24-36, 2018
12018
Характеристика стану веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки та його залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії за показниками дослідження …
МО Абрагамович, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 8-16, 2016
12016
Стан веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки різного ступеня важкості
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СЯ Толопко, МР Ферко, ОП Фаюра
Львівський клінічний вісник, 19-23, 2014
12014
Особливості функціонування вегетативної нервової системи у хворих на цироз печінки
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СЯ Толопко, МР Ферко
Лікарська справа, 38-46, 2013
12013
Особливості ураження сечовидільної системи у хворих на хронічні дифузні ураження печінки
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МР Ферко, СЯ Толопко, ММ Кульпа
Проблемы экологии и медицины 16 (5-6), 74-76, 2012
12012
Уміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій у крові хворих залежно від тяжкості цирозу печінки та стану редокс-системи орґанізму
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, ОП Фаюра, СЯ Толопко, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 18-27, 2019
2019
Характеристика та особливості стану системи кровообігу у хворих на цироз печінки як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; принципи лікування її уражень …
МЛ Фармага, МО Абрагамович, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 53-72, 2017
2017
Модифіковане комплексне лікування хворих на цироз печінки з гепатопульмональним синдромом різних ступенів важкості: патоґенетичне обґрунтування та ефективність
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, СЯ Толопко, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 16-25, 2017
2017
Лікування хворих на цирох печінки з урахуванням ступеня важкості портальної гіпертензії та синтропічних коморбідних позапечінкових уражень, їх ускладнень: модифікований …
МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 42-54, 2016
2016
Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень у хворих на цироз печінки залежно від ступеня важкості портальної гіпертензії
МО Абрагамович, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 30-40, 2016
2016
Вміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій плазми крові, показники ренін-альдостеронової системи, натрійуретичного гормону у хворих на декомпенсований цироз печінки …
МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 48-55, 2015
2015
Гепатопульмональний синдром: вентиляційно-перфузійна функція легень, патогенез її порушення
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СЯ Толопко, МР Ферко
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 52-58, 2013
2013
Ультразвукові допплерофлоуметричні ознаки портальної гіпертензійної ґастропатії у хворих на цироз печінки
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МР Ферко, ЮП Довгань, ...
Acta medica Leopoliensia, 34-40, 2013
2013
Діагностична цінність УЗД-допплерофлоуметричного обстеження судин портальної системи у визначенні ступеня важкості портальної гіпертензії пацієнтів з хронічними дифузними …
ОО Абрагамович, ЮП Довгань, МР Ферко, МО Абрагамович
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 98-108, 2012
2012
7 Станіславчук МА, Аль Салім АА
СЯ Толопко, МР Ферко, ЛМ Лукавецький, ЮВ Войціцький, ...
ЗМІСТ CONTENTS Ориґінальні праці Original Research
ВН Маріна, ОВ Лукавецький, ВІ Коломійцев, СВ Чернюк, АС Козлюк, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18