Подписаться
Лянной Михайло Олегович
Лянной Михайло Олегович
СумДПУ імені А. С. Макаренка, ННІФК, кафедра ТМФК
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю в сучасних закладах середньої освіти
М Лянной, П Рибалко, В Ганчева, А Красілов
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 280-289, 2019
442019
Физическая реабилитация старшеклассников-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича в поздней резидуальной стадии
МО Лянной
Автореф. канд. дисс., МГАФК, 2003
342003
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до навчання плавання дітей в оздоровчому таборі
ПВ Саламатов
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2016
332016
Физическая подготовка юных биатлонистов на этапе предварительной подготовки
АА Бурла, АА Бурла, АИ Кудренко, МО Лянной
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2014
252014
Динамика показателей физической подготовленности студентов под влиянием занятий оздоровительным фитнесом
НА Кулик, ВВ Ворона, МО Лянной
Физкультура и спорт 104, 5, 2007
252007
Формування культури здоров’я студентської молоді в умовах вищого навчального закладу
ОІ Міхеєнко, НВ Кукса, НВ Кукса, МО Лянной
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
92017
Виховання фізичних здібностей у юних лижників-гонщиків і біатлоністів у підготовчому і змагальному періодах річного циклу
АО Бурла, АІ Кудренко, МО Лянной
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2011
72011
Основи спортивного орієнтування: навчально-методичні рекомендації
МА Щербаков, МО Лянной
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, Суми 32, 2015
62015
Особливості підготовки жінок в легкоатлетичному семиборстві
АО Бурла, МО Лянной, ОМ Бурла, ІМ Кравченко, ІВ Іваній, ...
CумДПУ імені АС Макаренка, 2023
22023
Рекреаційна технологія (елементи спортивної гри у флорбол) для дітей старшого дошкільного віку
ЛМ Максименко, МО Лянной
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення …, 2017
22017
Личностно ориентированный подход в подготовке будущих учителей физической культуры в процессе педагогической практики
ТВ Однолеток
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
22009
Профессиональная подготовка будущих учителей физической культуры как педагогическая проблема
ТВ Однолеток, МО Лянной
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
22009
Методологічні основи розвитку професійної компетентності фахівців фізичної культури і спорту
МО Лянной, Т Швед
12023
Польський ринок фітнес-послуг в умовах турбулентності
Т Бугаєнко, М Лянной, Ю Тонкопей, С Гвоздецька, А Сєчин
Вісник Хмельницького національного університету, 270-275, 2022
12022
Теоретико-методичні засади розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту в умовах інформальної освіти
М Лянной
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 193-203, 2020
12020
Сутність та зміст деонтологічної готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності
О Беспалова, М Лянной, В Литвиненко, Т Бугаєнко, О Шукатка
Україна. Здоров’я нації 2 (3), 92-99, 2020
12020
Сучасний стан формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики
Т Бугаєнко, М Лянной
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-14, 2019
12019
Активізація пізнавальної діяльності студентів під час навчання основ здоров'я
О Міхеєнко, В Литвиненко, М Лянной, О Лянна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 63-71, 2019
12019
Організація взаємодії школи і сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів
АП Колишкіна, С Кондратюк, М Лянной
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2018
12018
Практическая реализация понятия „Культура здоровья" в процессе физического воспитания студентов педагогических вузов
ИБ Верблюдов, АИ Кудренко, НД Шошура
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20