Подписаться
Валентина Полікарпівна Антонюк
Валентина Полікарпівна Антонюк
Інститут економіки промисловості НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія
ВП Антонюк
Донецьк: Ін-т економіки пром.-сті, 2007
3742007
Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення
ОІ Амоша, ВП Антонюк, АІ Землянкін
Ін-т економіки промисловості НАН України. Донецьк, 2007
792007
Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 39-47, 2006
682006
Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України
ВП Антонюк
Донецьк: ДНУ, 2008
552008
Активiзацiя iнновацiйної дiяльностi: органiзацiйно-правове та соцiальноекономiчне забезпечення: монографiя та iн
ОI Амоша, ВП Антонюк, АI Землянкiн
НАН України. Iн-т економiки промисловостi, 328, 2007
542007
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
532012
Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 42-47, 2007
442007
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
412012
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
342017
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: ІЕП, 2006
342006
Человеческий капитал предприятия и стратегия его развития
ВП Антонюк, ИН Лащенко, ЮБ Скаженик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2004
292004
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: монографiя та iн./НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
НАН України. Iн-т економiки пром.-стi, 468, 2008
222008
Людський капiтал регiонiв України в контекстi iнновацiйного розвитку: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ВП Антонюк, ОI Амоша, ЛГ Мельцер
НАН України, Iн-т економiки пром-стi, 308, 2011
202011
Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір для розвитку людського капіталу
В Антонюк
ЗУНУ, 2021
172021
Ринок праці промисловості України та трудовий потенціал галузі: сучасні тенденції і проблеми
ОІ Амоша, ВП Антонюк
Ринок праці та зайнятість населення, 18-24, 2016
172016
Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Донецьк: Вид-во Ін-ту економіки промисловості, 2008
172008
Вища освіта України у системі відносин ринку праці
ВП Антонюк
Економічний вісник Донбасу, 2015
162015
Регулятори росту природного походження як засоби підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
ВК Яворська, ІВ Драговоз, АВ Богданович, ВП Антонюк
Физиология и биохимия культурных растений 40 (4), 292-298, 2008
152008
Регіональний менеджмент в системі формування трудового потенціалу
ВП Антонюк, ЛВ Шаульська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 243-252, 2005
152005
Проблема бідності та соціальні ризики для розвитку України
ВП Антонюк
Вісник економічної науки України, 2016
142016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20