Валентина Полікарпівна Антонюк
Валентина Полікарпівна Антонюк
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія
ВП Антонюк
Донецьк: Інститут економіки промисловості 348, 2007
3052007
Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 39-47, 2006
522006
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
472012
Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України
ВП Антонюк
Донецьк: ДНУ, 2008
462008
Активiзацiя iнновацiйної дiяльностi: органiзацiйно-правове та соцiальноекономiчне забезпечення: монографiя та iн
ОI Амоша, ВП Антонюк, АI Землянкiн
НАН України. Iн-т економiки промисловостi, 328, 2007
412007
Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 42-47, 2007
332007
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
292012
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: Монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
НАН України, Ін-т економіки промисловості.–Донецьк, 2006
262006
Человеческий капитал предприятия и стратегия его развития
ВП Антонюк, ИН Лащенко, ЮБ Скаженик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2004
242004
Людський капiтал регiонiв України в контекстi iнновацiйного розвитку: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ВП Антонюк, ОI Амоша, ЛГ Мельцер, АН Укра
НАН України, Iн-т економiки пром-стi, 308, 2011
202011
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
192017
Регіональний менеджмент в системі формування трудового потенціалу
ВП Антонюк, ЛВ Шаульська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 243-252, 2005
132005
Якісна система безперервної освіти як умова підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів
В Антонюк, Ю Дорофєєва
Україна: аспекти праці, 11-18, 2010
112010
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: монографiя та iн./НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
112008
Соціально-економічні аспекти формування людського капіталу в Україні
ВП Антонюк
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006
102006
Якiсть трудового потенцiалу та управлiння трудовою сферою в Українi: соцiальна експертиза: монографiя
ОI Амоша, ОФ Новiкова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська
92006
Проблема бедности и социальные риски для развития Украины
ВП Антонюк
Вестник экономической науки Украины, 2016
82016
Проблема бедности и социальные риски для развития Украины
ВП Антонюк
Вестник экономической науки Украины, 2016
82016
Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку:[монографія]
ВП Антонюк
Донецьк, 2011
82011
Регулятори росту природного походження як засоби підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
ВК Яворська, IВ Драговоз, АВ Богданович
Физиология и биохимия культурных растений 40 (4), 202-298, 2008
82008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20