Валентина Полікарпівна Антонюк
Валентина Полікарпівна Антонюк
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія
ВП Антонюк
Донецьк: Інститут економіки промисловості 348, 2007
3232007
Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 39-47, 2006
562006
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
512012
Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України
ВП Антонюк
Донецьк: ДНУ, 2008
472008
Активiзацiя iнновацiйної дiяльностi: органiзацiйно-правове та соцiальноекономiчне забезпечення: монографiя та iн
ОI Амоша, ВП Антонюк, АI Землянкiн
НАН України. Iн-т економiки промисловостi, 328, 2007
462007
Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 42-47, 2007
352007
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
332012
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: Монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
НАН України, Ін-т економіки промисловості.–Донецьк, 2006
302006
Человеческий капитал предприятия и стратегия его развития
ВП Антонюк, ИН Лащенко, ЮБ Скаженик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2004
262004
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
192017
Людський капiтал регiонiв України в контекстi iнновацiйного розвитку: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ВП Антонюк, ОI Амоша, ЛГ Мельцер, АН Укра
НАН України, Iн-т економiки пром-стi, 308, 2011
192011
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: монографiя та iн./НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
162008
Регіональний менеджмент в системі формування трудового потенціалу
ВП Антонюк, ЛВ Шаульська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 243-252, 2005
132005
Якісна система безперервної освіти як умова підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів
В Антонюк, Ю Дорофєєва
Україна: аспекти праці, 11-18, 2010
122010
Соціально-економічні аспекти формування людського капіталу в Україні
ВП Антонюк
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006
112006
Вища освіта України у системі відносин ринку праці
ВП Антонюк
Економічний вісник Донбасу, 2015
102015
Якiсть трудового потенцiалу та управлiння трудовою сферою в Українi: соцiальна експертиза: монографiя
ОI Амоша, ОФ Новiкова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська
102006
Проблема бедности и социальные риски для развития Украины
ВП Антонюк
Вестник экономической науки Украины, 2016
92016
Проблема бедности и социальные риски для развития Украины
ВП Антонюк
Вестник экономической науки Украины, 2016
92016
Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку
ВП Антонюк, ОІ Амоша, ЛГ Мельцер
Інститут економіки промисловості, Національна академія наук України, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20