Валентина Полікарпівна Антонюк
Валентина Полікарпівна Антонюк
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія
ВП Антонюк
Донецьк: Інститут економіки промисловості 348, 2007
3012007
Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 39-47, 2006
512006
Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України
ВП Антонюк
Донецьк: ДНУ, 2008
462008
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
382012
Активiзацiя iнновацiйної дiяльностi: органiзацiйно-правове та соцiально-економiчне забезпечення: моногр. та iн
ОI Амоша, ВП Антонюк, АI Землянкiн
Донецьк: IЕП НАН України, 328, 2007
352007
Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 42-47, 2007
342007
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
272012
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
НАН України, Ін-т економіки промисловості.–Донецьк, 2006
242006
Человеческий капитал предприятия и стратегия его развития
ВП Антонюк, ИН Лащенко, ЮБ Скаженик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2004
222004
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
182017
Людський капiтал регiонiв України в контекстi iнновацiйного розвитку: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ВП Антонюк, ОI Амоша, ЛГ Мельцер
НАН України, Iн-т економiки пром-стi, 308, 2011
162011
Регіональний менеджмент в системі формування трудового потенціалу//Regional management in the labor potential forming system
ВП Антонюк, ЛВ Шаульська
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2005
122005
Якісна система безперервної освіти як умова підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів
В Антонюк, Ю Дорофєєва
Україна: аспекти праці, 11-18, 2010
112010
Соціально-економічні аспекти формування людського капіталу в Україні
ВП Антонюк
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006
102006
Регулятори росту природного походження як засоби підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
ВК Яворська
Физиология и биохимия культурных растений 40 (4), 202-298, 2008
92008
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: Монографiя та iн./НАН України. Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
92008
Якiсть трудового потенцiалу та управлiння трудовою сферою в Українi: соцiальна експертиза: монографiя
ОI Амоша, ОФ Новiкова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська
92006
Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку:[монографія]
ВП Антонюк
Донецьк, 2011
82011
Оцiнка та забезпечення розвитку людського капiталу України
ВП Антонюк
82008
Проблема бедности и социальные риски для развития Украины
ВП Антонюк
Вестник экономической науки Украины, 2016
72016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20