Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Підтверджена електронна адреса в uzhnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Задача Діріхле-Неймана для лінійного гіперболічного рівняння високого порядку зі сталими коефіцієнтами у смузі
ЗМ Нитребич, БЙ Пташник, СМ Репетило
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2014
62014
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми алгебри U2
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
22018
Повні системи тотожностей в одному класі алгебр
ІА Мич
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
22017
Про один клас звідних мономіальних матриць над комутативними кільцями
МЮ Бортош
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2014
22014
Апарат некласичних мiнорант Ньютона та його використання
МІ Глебена, ГГ Цегелик
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
22013
Про одну форму псевдомоментів і їх застосування для оцінки близькості функцій розподілу двох сум випадкових величин
ММ Капустей, ПВ Слюсарчук
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2013
22013
Про один контрприклад для матричних зображень нескінченних напівгруп S (I, J)
ВМ Бондаренко, ТВ Манжос, ТВ Манжос, ОМ Тертична, ЕН Тертичная
Ужгородський національний університет, 2012
22012
О некоторых ручных и диких матричных задачах постоянного ранга
ВМ Бондаренко, ИВ Литвинчук
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2012
22012
Модулярні зображення напівгрупи Т2
ВМ Бондаренко, ЕМ Костишин
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2011
22011
Про одну задачу лексикографiчної оптимiзацiї з iнтервальними оцiнками та альтернативними складовими
АЮ Брила
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2019
12019
Канонічні форми матричних зображень комутативних напівгруп малого порядку
ВМ Бондаренко, ЯВ Заціха
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
12018
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми в одному класі алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2017
12017
Обчислювальна стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь
МІ Глебена
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
12014
Коректні багатоточкові задачі для факторизованих рівнянь із частинними похідними
ЗМ Нитребич, ВС Ільків, ПЯ Пукач
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2014
12014
Досяжність оптимальних розв'язків лексикографічної задачі про максимальний потік
АЮ Брила, ВІ Гренджа
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2013
12013
Моделювання випадкових процесів Кокса, керованих броунівським рухом
ОО Погоріляк
12012
Моделювання логарифмічно строго субгауссових процесів Кокса
ОО Погоріляк
12011
Опис P-чисел для вузлових точок частково впорядкованих множин з додатно визначеною формою Тiтса
ВМ Бондаренко, ЮМ Перегуда
Видавництво УжНУ" Гооверла", 2010
12010
Чисельний метод покоординатного пiдйому вiдшукання абсолютного екстремуму довiльної логарифмiчно вгнутої функцiї багатьох змiнних
МІ Глебена, ГГ Цегелик
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
12009
Екваціональні дослідження нульарних алгебр, алгебр булевого кубу та кубу Жегалкіна
ОВ Варцаба, ІА Мич, ВВ Ніколенко, ВС Динис
Говерла, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20