Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2019
1162019
Потенціал національної промисловості : цілі та механізми ефективного розвитку
ІО Галиця, КЮ В., ЯМ М.
К. : НАН України: Ін-т екон. та прогноз.,, 928 с., 2009
60*2009
Державне регулювання в умовах ринкових відносин
І Галиця
Економіка України, 52-58, 2002
532002
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
512005
Потенцiал iнноваторiв: механiзми використання
IО Галиця
за ред. акад. НАН України БВ Буркинського.—Одеса: IПРЕЕД НАН України, 2005
45*2005
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
412015
Регулювання інвестиційно-житлових відносин в Україні
КВ Павлов
НУВГП, 2013
412013
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
382009
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
372007
Инновационный концерн как интегральная форма организации бизнеса
И Галица
Экономист, 27-34, 2001
352001
Конкуренция в условиях глобализации: новые аспекты
И Галица
Общество и экономика, 40-44, 2009
312009
Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів
І Галиця, О Галиця
Вища школа, С. 104-107., 2011
252011
Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності
І Галиця, М Шевченко, О Галиця
Вісник Національної академії наук України, 33-41, 2010
18*2010
Комерціалізація інтелектуальної власності та прикладних наукових досліджень
І Галиця
Економіка України 2, 63-67, 2001
18*2001
Що ж таке інноваційний розвиток? .
І Галиця
Фондовый рынок, С. 21-28 ., 2003
172003
Организация искусственной конкуренции как метод стимулирования экономики
И Галица
Общество и экономика, 98-106, 2001
172001
Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів
І Галиця, О Михайлов, Г О.
Вища школа., С. 31-37, 2011
162011
Механізми функціонування технопарків та бізнес-інкубаторів
ІО Галиця
Економіка промисловості, 22–32, 2005
14*2005
Механизм функционирования технопарков и бизнес – инкубаторов
ИО Галица
Экономика промышленности, 22-29, 2005
142005
Внутрішні венчури як механізм стимулювання інноваційного процесу
ІО Галиця
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
132008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20