Подписаться
Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1562012
Potentsial natsionalnoi promyslovosti: tsili ta mekhanizmy efektyvnoho rozvytku
YV Kindzerskyi, VV Mykytenko, MM Yakubovskyi
Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia. Kyiv.[in Ukrainian], 2009
90*2009
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
862016
Потенцiал iнноваторiв: механiзми використання
IО Галиця
за ред. акад. НАН України БВ Буркинського.—Одеса: IПРЕЕД НАН України, 2005
62*2005
Регулювання інвестиційно-житлових відносин в Україні
КВ Павлов
Національний університет водного господарства та природокористування, 2013
612013
Державне регулювання в умовах ринкових відносин
І Галиця
Економіка України, 52-58, 2002
612002
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
602005
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
532009
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ІО Галиця, СО Самаль, ...
Університетська книга, 2015
522015
Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів
І Галиця, О Галиця
Вища школа, С. 104-107., 2011
50*2011
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
44*2007
Конкуренция в условиях глобализации: новые аспекты
И Галица
Общество и экономика, 40-44, 2009
382009
Инновационный концерн как интегральная форма организации бизнеса
И Галица
Экономист, 27-34, 2001
372001
Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів
І Галиця, О Михайлов, Г О.
Вища школа., С. 31-37, 2011
272011
Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах економіки стресу
І Галиця
Вісник Національної Академії наук України, 32-37, 2007
23*2007
Комерціалізація інтелектуальної власності та прикладних наукових досліджень
І Галиця
Економіка України 2, 63-67, 2001
20*2001
Що ж таке інноваційний розвиток? .
І Галиця
Фондовый рынок, С. 21-28 ., 2003
192003
Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності
І Галиця, М Шевченко, О Галиця
Вісник Національної академії наук України, 33-41, 2010
18*2010
Организация искусственной конкуренции как метод стимулирования экономики
И Галица
Общество и экономика, 98-106, 2001
182001
Hochschulbildung im 21. Jahrhundert–neue innovative Wege
M Schaefer, I Halytsia, A Gałkowski, O Getman
LAssociation 1901 “SEPIKE”, 6, 2013
162013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20