Подписаться
Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1262012
Потенціал національної промисловості : цілі та механізми ефективного розвитку
ІО Галиця, КЮ В., ЯМ М.
К. : НАН України: Ін-т екон. та прогноз.,, 928 с., 2009
60*2009
Потенцiал iнноваторiв: механiзми використання
IО Галиця
за ред. акад. НАН України БВ Буркинського.—Одеса: IПРЕЕД НАН України, 2005
57*2005
Державне регулювання в умовах ринкових відносин
І Галиця
Економіка України, 52-58, 2002
562002
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
552005
Регулювання інвестиційно-житлових відносин в Україні
КВ Павлов
НУВГП, 2013
532013
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
472009
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
442015
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
392007
Инновационный концерн как интегральная форма организации бизнеса
И Галица
Экономист, 27-34, 2001
362001
Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів
І Галиця, О Галиця
Вища школа, С. 104-107., 2011
352011
Конкуренция в условиях глобализации: новые аспекты
И Галица
Общество и экономика, 40-44, 2009
352009
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
342016
Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів
І Галиця, О Михайлов, Г О.
Вища школа., С. 31-37, 2011
242011
Комерціалізація інтелектуальної власності та прикладних наукових досліджень
І Галиця
Економіка України 2, 63-67, 2001
20*2001
Що ж таке інноваційний розвиток? .
І Галиця
Фондовый рынок, С. 21-28 ., 2003
192003
Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності
І Галиця, М Шевченко, О Галиця
Вісник Національної академії наук України, 33-41, 2010
18*2010
Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах економіки стресу
І Галиця
Вісник Національної Академії наук України, 32-37, 2007
172007
Организация искусственной конкуренции как метод стимулирования экономики
И Галица
Общество и экономика, 98-106, 2001
172001
Внутрішні венчури як механізм стимулювання інноваційного процесу
ІО Галиця
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
142008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20