Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Державне регулювання в умовах ринкових відносин
І Галиця
Економіка України, 52-58, 2002
492002
Потенціал національної промисловості : цілі та механізми ефективного розвитку
ІО Галиця, КЮ В., ЯМ М.
К. : НАН України: Ін-т екон. та прогноз.,, 928 с., 2009
48*2009
Потенцiал iнноваторiв: механiзми використання
IО Галиця
за ред. акад. НАН України БВ Буркинського.—Одеса: IПРЕЕД НАН України, 2005
39*2005
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
27*2007
Конкуренция в условиях глобализации: новые аспекты
И Галица
Общество и экономика, 40-44, 2009
242009
Инновационный концерн как интегральная форма организации бизнеса
И Галица
Экономист, 27-34, 2001
192001
Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності
І Галиця, М Шевченко, О Галиця
Вісник Національної академії наук України, 33-41, 2010
15*2010
Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів
І Галиця, О Галиця
Вища школа, С. 104-107., 2011
142011
Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах економіки стресу
І Галиця
Вісник Національної Академії наук України, 32-37, 2007
14*2007
Інновації у контексті економіко-екологічних процесів
І Галиця
Вісник НАН України, 10-23, 2004
132004
Що ж таке інноваційний розвиток? .
І Галиця
Фондовый рынок, С. 21-28 ., 2003
132003
Комерціалізація інтелектуальної власності та прикладних наукових досліджень
І Галиця
Економіка України 2, 63-67, 2001
13*2001
Механизм функционирования технопарков и бизнес – инкубаторов
ИО Галица
Экономика промышленности, 22-29, 2005
12*2005
Деякі аспекти економічної політики на сучасному етапі
І Галиця
Економіка України, 40-49, 2002
12*2002
Внутрішні венчури як механізм стимулювання інноваційного процесу
ІО Галиця
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
112008
Государственное регулирование в условиях рыночных отношений
И Галица
Экономика Украины, 52-58, 2002
112002
Активізація діяльності інноваторів в сучасних умовах економічного розвитку
ІО Галиця
Проблеми науки, 2-6, 2006
102006
Механізми функціонування технопарків та бізнес-інкубаторів
ІО Галиця
Економіка промисловості, 22–32, 2005
10*2005
Экономические стрессы": природа и последствия
ИА Галица
Белорусский государственный экономический университет, 2009
92009
Нові аспекти управління в туристичній індустрії
ІО Галиця, ІЛ Мельник
Регіональна економіка, 155-161, 2012
8*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20