Підписатись
Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Галиця Ігор Олександрович, Галица Игорь Александрович, Ihor Halytsia
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1292012
Potentsial natsionalnoi promyslovosti: tsili ta mekhanizmy efektyvnoho rozvytku
YV Kindzerskyi, M Yakubovskyi, I Halytsia
Potential national industry objectives and mechanisms for effective …, 2009
87*2009
Потенцiал iнноваторiв: механiзми використання
IО Галиця
за ред. акад. НАН України БВ Буркинського.—Одеса: IПРЕЕД НАН України, 2005
61*2005
Державне регулювання в умовах ринкових відносин
І Галиця
Економіка України, 52-58, 2002
602002
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
562005
Регулювання інвестиційно-житлових відносин в Україні
КВ Павлов
НУВГП, 2013
522013
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
472009
Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів
І Галиця, О Галиця
Вища школа, С. 104-107., 2011
46*2011
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
442015
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
42*2007
Конкуренция в условиях глобализации: новые аспекты
И Галица
Общество и экономика, 40-44, 2009
362009
Инновационный концерн как интегральная форма организации бизнеса
И Галица
Экономист, 27-34, 2001
362001
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
352016
Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів
І Галиця, О Михайлов, Г О.
Вища школа., С. 31-37, 2011
262011
Що ж таке інноваційний розвиток? .
І Галиця
Фондовый рынок, С. 21-28 ., 2003
202003
Комерціалізація інтелектуальної власності та прикладних наукових досліджень
І Галиця
Економіка України 2, 63-67, 2001
20*2001
Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах економіки стресу
І Галиця
Вісник Національної Академії наук України, 32-37, 2007
19*2007
Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності
І Галиця, М Шевченко, О Галиця
Вісник Національної академії наук України, 33-41, 2010
18*2010
Организация искусственной конкуренции как метод стимулирования экономики
И Галица
Общество и экономика, 98-106, 2001
172001
Экономические стрессы": природа и последствия
ИА Галица
Белорусский государственный экономический университет, 2009
15*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20