Oleksandr Butkevych, Олександр Буткевич, Буткевич О.Ф., Буткевич А.Ф., Butkevych O.F., Butkevich A.F
Oleksandr Butkevych, Олександр Буткевич, Буткевич О.Ф., Буткевич А.Ф., Butkevych O.F., Butkevich A.F
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Інститут
Подтвержден адрес электронной почты в домене ied.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблемно-орієнтований моніторинг режимів ОЕС України
ОФ Буткевич
Техн. електродинаміка, 39-52, 2007
212007
Підвищення надійності моніторингу допустимості завантаження контрольованих перетинів енергосистем
ОФ Буткевич, АВ Левконюк, ОІ Стасюк
Технічна електродинаміка, 56-66, 2014
202014
Проблемно-ориентированный мониторинг режимов энергообъединения
БС Стогний, АФ Буткевич, ЕВ Зорин, АВ Левконюк, ВВ Чижевский
Технiчна електродинамiка, 52-59, 2008
192008
Математичне моделювання в електроенергетиці: підручник
ОВ Кириленко, МС Сегеда, ОФ Буткевич, ТА Мазур
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2010
182010
Застосування засобів моніторингу перехідних режимів в ОЕС України при розв’язанні задач диспетчерського керування
БС Стогній, ОВ Кириленко, ОФ Буткевич, МФ Сопель
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2009
142009
Деякі аспекти моніторингу низькочастотних коливань режимних параметрів енергооб’єднань
ОФ Буткевич, ВВ Чижевський
Праці Ін-ту електродинам. НАН України: Зб. наук. праць. Спец. вип, 72-77, 2010
132010
Мониторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів “Регіна”
ОФ Буткевич, ВЛ Тутик
Гідроенергетика України, 2010
122010
Про використання синхронізованих вимірів кутів напруги з об" єктів ОЕС України при визначенні допустимості її поточних режимів за запасами статичної стійкості
ОФ Буткевич, АВ Левконюк, ЄВ Зорін, ВС Буланая
Технічна електродинаміка, 2010
102010
Застосування засобiв монiторингу перехiдних режимiв в ОЕС України при розв’язаннi задач диспетчерського керування
БС Стогнiй, ОВ Кириленко, ОФ Буткевич, МФ Сопель
Технiчна електродинамiка, 27, 2009
102009
Problem-oriented monitoring of Ukrainian operation condition
O Butkevych
Tekhnichna elektrodynamika, 39-52, 2007
92007
Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими.
Інститут електродинаміки НАН України. – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2016
7*2016
Evaluation and decrease in real time of risk of oscillatory loss of Interconnected Power System stability
OF Butkevych, VV Chyzhevskyi
Tekhnichna elektrodynamika, 46-52, 2015
72015
Power system stability and robustness of synchronous machine’s excitation control with magnitude-phase voltage regulator
OF Butkevych, OM Agamalov
Технічна електродинаміка, 2014
72014
Інформаційне забезпечення задач керування електроенергетичними системами
БС Стогній, ОВ Кириленко, ОФ Буткевич, МФ Сопель
НТУУ" КПІ", 2012
72012
Monitoring of operational parameters of interconnected power systems
O Kyrylenko, O Butkevych, V Chyzhevskyi
Przegląd Elektrotechniczny 88 (3a), 25-27, 2012
72012
Математичне моделювання в електроенергетиці
ОВ Кириленко
підручник/ОВ Кириленко, МС Сегеда, ОФ Буткевич, ТА Мазур.—Львів: НУ …, 2010
72010
Iнформатизацiя та iнтелектуалiзацiя систем керування в електроенергетицi: деякi пiдсумки за останнi роки
ОВ Кириленко, ОФ Буткевич, СП Денисюк, ВГ Левiтський, ОБ Рибiна
Технiчна електродинамiка: спецiальний випуск., 10, 2010
72010
Першочергові завдання проблемно-орієнтованої системи моніторингу режимів ОЕС України
ОФ Буткевич, ОВ Кириленко
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007
72007
Iнформатизацiя та iнтелектуалiзацiя електроенергетики: прiоритети та практичнi доробки
БС Стогнiй, ОВ Кириленко, ОФ Буткевич, ВГ Левiтський
Пр. Iн-ту електродинамiки НАН України: Зб. наук. пр, 4, 2002
72002
The questions of an integrated excitation control system of synchronous machines сonstruction in the interconnected power system
BOF Agamalov ОМ
Tekhnichna elektrodynamika, 57-61, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20