Підписатись
Ярослав Ковальський
Ярослав Ковальський
Львівський Національний університет ім. Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реакции индуцированного распада диацильных пероксидов
ВС Дутка, РВ Панкевич, ЯП Ковальский
Укр. хим. журн 54 (4), 429-433, 1988
121988
Взаимодействие тетрафтороборатов арилдиазония с моноаллиловым эфиром глицерина и диаллиловым эфиром 1, 1, 1-триметилолпропана в присутствии тиоцианатов
БД Грищук, ВС Барановский, ЯП Ковальский, ПМ Горбовой
Журнал общей химии 74 (12), 2019-2022, 2004
62004
Будова та електронні властивості діацильних дипероксидів
В Дутка, В Щодрий, Т Грицеляк, Я Ковальський
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімія і Біохімія, 89-95, 2013
22013
Молекулярне моделювання електронних властивостей та структури молекул поліаніліну
В Дутка, О Аксіментьєва, Я Ковальський, Г Галечко
Вісник Львівського університету. Серія хімічна, 444-449, 2018
12018
Молекулярне моделювання реакції окиснення хіноліну та 8-оксихіноліну пероксидекановою кислотою
В Дутка, М Мацюк, Г Заставська, Н Мацюк, Я Ковальський
Вісник Львівського університету. Серія хімічна, 505-512, 2016
12016
Електронні властивості та будова молекул кверцетину, лютеоліну та морину
В Дутка, Я Ковальський, Ю Деркач, О Панас
Вісник Львівського університету. Сер.: Хімічна, 501-507, 2014
12014
АДСОРБЦИЯ И РАСПАД ДИАЦИЛЬНЫХ ПЕРОКСИДОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ДИСПЕРСНЫХ ОКСИДОВ
ВС Дутка, ЯП Ковальский, ЮВ Дутка
Коллоидный журнал 75 (6), 710-710, 2013
12013
X-RAY DIFFRACTION AND QUANTUM-CHEMICAL ANALYSIS OF A SINGLE CRYSTAL OF 2,5-DIMETHYL- 3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN-2-CARBOXYLIC ACID
YP Kovalskyi, VV Kinzhybalo, NM Karpiak, GO Marshalok
Chemistry of Heterocyclic Compounds 46 (12), 1443-1448, 2011
12011
Міжмолекулярна взаємодія в полімер-полімерних композитах
ОО Хамар, ЯП Ковальський, ВС Дутка
Хімічні проблеми сьогодення, 124-124, 2023
2023
Використання математичних та квантово-хімічних сучасних програм для розрахунків при вивченні фізичної та квантової хімії
ОО Хамар, ЯП Ковальський, ВС Дутка
Хімічні проблеми сьогодення, 110-110, 2023
2023
Електропровідні полімерні нанокомпозити на основі водорозчинних полімерів та поліаніліну
ГМ Галечко, ВС Дутка, ЯП Ковальський
Хімічні проблеми сьогодення, 145-145, 2022
2022
Використання сучасних квантово-хімічних програм при вивченні хімічних дисциплін
ГМ Галечко, ВС Дутка, ЯП Ковальський
Хімічні проблеми сьогодення, 124-124, 2022
2022
X-RAY DIFFRACTION AND QUANTUM-CHEMICAL ANALYSIS OF A SINGLE CRYSTAL OF 2, 5-DIMETHYL-3, 4-DIHYDRO-2H-PYRAN-2-CARBOXYLIC ACID
ЯП Ковальский, ВВ Кинжибало, НМ Карпяк, ГА Маршалок
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1788-1794, 2021
2021
Формування гнучких елементів оптичних сенсорів на основі композитів поліаміноаренів i полівінілового спирту
О АКСІМЕНТЬЄВА, Г МАРТИНЮК, ЦІЖ Богдан, Я КОВАЛЬСЬКИЙ, ...
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімічні науки, 7-18, 2021
2021
До ювілею професора Дутки Володимира Степановича
О Аксіментьєва, Я Ковальський
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімічні науки, 155-158, 2020
2020
Електропровідні полімер-полімерні композити на основі поліаніліну та водорозчинного полівінілового спирту.
МР Смолинська, ТВ Несторук, ЯП Ковальський, ВС Дутка
Хімічні проблеми сьогодення, 141-141, 2019
2019
Термомеханічні властивості та електропровідність полімер-полімерних композитів на основі полівінілового спирту та поліаніліну
В Дутка, Е Білосорочка, О Аксіментьєва, Г Галечко, Я Ковальський
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімічні науки, 164-169, 2018
2018
Молекулярне моделювання реакцій за участю аліфатичних пероксикислот
В Дутка, Р Ткачук, Я Ковальський, Н Ощаповська
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімічні науки, 148-157, 2017
2017
Каталітичний розклад пероксидеканової кислоти в різних органічних розчинниках за наявності нітрату заліза
В Дутка, Т Грицеляк, Б Остапович, Я Ковальський
Вісник Львівського університету. Серія хімічна, 328-333, 2015
2015
QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE MECHANISM OF DISPROPORTIONATION OF 2, 5-DIETHYL-3, 4-DIHYDRO-2 H-PYRAN-2-CARBALDEHYDE IN THE CANNIZZARO REACTION
ЯП Ковальский, ОИ Маршалок, НМ Витрикуш, ГА Маршалок
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 11-16, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20