Ірина Сидор Iryna Sydor
Ірина Сидор Iryna Sydor
к.е.н, доцент, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система: підручник
ОПК С.І. Юрій, В.Г. Демянишин
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
248*2013
Бюджетне забезпечення соціального захисту населення: теоретичні аспекти і вітчизняна практика
І Сидор
Ефективна економіка, 2015
212015
монограф.[ОП Кириленко, ІІ Білоус, БС Малиняк та ін..]; за ред.. ОП Кириленко
Ф Україні
Тернопіль: ТНЕУ,«Економічна думка, 2010
14*2010
Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання
І Сидор
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 20-29, 2014
122014
Фінансові важелі подолання бідності в Україні: Монографія
УДК 336:364.22 ББК 65.9 (4Укр.) 261.1 Ф 59 Фінансові важелі подолання …, 2010
9*2010
Фінансові важелі подолання бідності в Україні: Монографія
УДК 336:364.22 ББК 65.9 (4Укр.) 261.1 Ф 59 Фінансові важелі подолання …, 2010
9*2010
Фінансові важелі подолання бідності в Україні
Тернопіль: ТНЕУ,"Економічна думка, 2010
9*2010
Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні
ІП Сидор
Світ фінансів, 44-53, 2017
82017
Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія
ОПК [С.І. Юрій, В.Г. Демянишин, СІЮВГ Демянишина
7*2012
Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія
К.: Кондор-Видавництво, 2012
7*2012
Організація діяльності та фінансове забезпечення закладів професійно-технічної освіти в Україні
ІП Сидор
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 19-24, 2011
72011
Бюджетна система: Підручник
КОП Сидор І.П. Юрій С.І., Демянишин В.Г.
Тернопіль: ТНЕУ, 2000
7*2000
Соціокультурні технології в організації дозвілля
ІП Сидор
Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Серія …, 2009
62009
Державне регулювання цін на продовольчі товари: вітчизняна практика та необхідність її удосконалення
І Сидор
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
52012
Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії.
ІП Сидор
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
52010
Виконання місцевих бюджетів в Україні: практика і проблематика
СІ Петрівна
Вісник Національного університету водного господарства і природокористування …, 2009
5*2009
ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНІ ЕФЕКТИ І ЦІНОВІ НАСЛІДКИ / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси …
ІП Сидор
Тернопільський державний економічний університет, 2006
52006
Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти і цінові наслідки/ автореферат дисертації
ІП Сидор
Тернопільський державний економічний ун-т.–Тернопіль, 2006.–21 с, 2006
52006
Цінові аспекти податків на споживання: теоретична концептуалізація
ІП Сидор
Світ фінансів, 125-133, 2017
42017
Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні
ТВ І. Сидор
Формування ринкових відносин в Україні, 11-16., 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20