Подписаться
ВД Воднік, Валентина Воднік, Valentina Vodnik, V. Vodnik
ВД Воднік, Валентина Воднік, Valentina Vodnik, V. Vodnik
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його регуляції та формування
ВД Воднік
Бюлетень Національної служби посередництва і примирення., 36-40., 2005
44*2005
Соціологія: підручник
НП Осипова, ВД Воднік, ГП Клімова
К.: Юрінком Інтер, 315-332, 2003
262003
Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: монографія
ВВ Голіна, ВП Ємельянов
Х.: Право, 2006
182006
Конфліктологія: навч. посіб.
ЛМ Герасіна, ВД Воднік, ОМ Сахань
Х.: Право 128, 54, 2012
162012
Самоубийство: причины и пути профилактики
ВД Водник
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
132013
Hromadianske suspilstvo: politychni ta sotsialno-pravovi problemy rozvytku [Civil Society: Political and Socio-Legal Problems of Development]
HY Vasyliev, VD Vodnik, OV Volianska
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2013
112013
Kryminolohichni problemy poperedzhennia zlochynnosti nepovnolitnikh u velykomu misti: dosvid konkretno-sotsiolohichnoho doslidzhennia
VV Holina, VP Yemelianov, VD Vodnik
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2006
102006
Konfliktolohiia [Conflictology]: navch. posib
LM Herasina, MP Trebin, VD Vodnik
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2012
82012
Проблеми правового виховання і формування
ВД Воднік
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 2007
82007
Ораторське мистецтво: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів юридичної спеціальності
НП Осипова, ВД Воднік, ГП Клімова
Х.: Одіссей, 2006
82006
Zlochynnist nepovnolitnikh: prychyny ta shliakhy zapobihannia (za danymy doslidzhennia u m. Kharkovi)[The Criminal Nature of Juvenile: Causes and Means of Prevent (From Data of …
VD Vodnik
Visnyk Natsional’noho universytetu “Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni …, 2015
62015
Соціологія
МП Требін, МП Требін
Харків, 2010
52010
Dysfunctional family as one of the factors of juvenile deliquency.
ВД Воднік
Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2019
4*2019
Проблеми дітей-сиріт в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз …, 2018
42018
Проблеми дітей-сиріт в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені …, 2018
42018
Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені …, 2016
42016
Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені …, 2016
42016
Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму в контексті модерного державотворення.
ВД Воднік
Політико-правова культура українського народу в контексті модерного …, 2019
3*2019
Злочинність неповнолітніх: причини та шляхи запобігання (за даними дослідження у м. Харкові)
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
32015
Інститут парламентаризму у розв’язанні державно-політичних конфліктів: світовий досвід
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20