ВД Воднік, Валентина Воднік, Valentina Vodnik, V. Vodnik
ВД Воднік, Валентина Воднік, Valentina Vodnik, V. Vodnik
Yaroslav Mudryi National Law University
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його регуляції та формування
ВД Воднік
Бюлетень Національної служби посередництва і примирення., 36-40., 2005
33*2005
Соціологія: підручник
НП Осипова, ВД Воднік, ГП Клімова
К.: Юрінком Інтер, 315-332, 2003
262003
Kryminolohichni problemy poperedzhennia zlochynnosti nepovnolitnikh u velykomu misti: dosvid konkretno-sotsiolohichnoho doslidzhennia
VV Holina, VP Yemelianov, VD Vodnik
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2006
132006
Конфліктологія: навч. посіб.
ЛМ Герасіна, ВД Воднік, ОМ Сахань
Х.: Право 128, 54, 2012
92012
Проблеми правового виховання і формування правової культури
ВД Воднік
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 2007
6*2007
Проблеми правового виховання і формування
ВД Воднік
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 0
6
Самогубство: причини та шляхи профілактики
ВД Воднік
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
52013
The educational potential of the family and ways of its increasing in conditions of the civil society building in Ukraine
VD Vodnik
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
32017
Проблеми профілактики наркоманії в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
32011
Соціологія
МП Требін, МП Требін
Харків, 2010
32010
Конфлікти в трудовому колективі: причини, шляхи попередження та розв’язання
ВД Воднік
Бюлетень НСПП, 50-54, 2005
32005
Студенческая семья и ее роль в становлении социальной зрелости будущих специалистов
ВД Водник
Ленингр. гос. пед. ин-т им. АИ Герцена, 1990
31990
Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму в контексті модерного державотворення.
ВД Воднік
Політико-правова культура українського народу в контексті модерного …, 2019
22019
Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Злочинність неповнолітніх: причини та шляхи запобігання (за даними дослідження у м. Харкові)
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
22015
PROBLEMS PRECAUTIONS AGAINST PROSTITUTION IN THE CONDITIONS OF BUILDING OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE
VD Vodnik
Vіsnik Natsіonal'noї yuridichnoї akademії Ukraїni іmenі Yaroslava Mudrogo …, 2012
22012
Роль засобів масової інформації у профілактиці соціальних відхилень в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі …, 2012
2*2012
Інститут парламентаризму у розв’язанні державно-політичних конфліктів: світовий досвід
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
22011
Інститут парламентаризму у розв′язанні державно-політичних конфліктів
ВД Воднік
Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні” (до 20-річчя …, 2009
22009
Чинники формування злочинної поведінки неповнолітніх у великому місті
ВД Воднік
Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. 105, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20