ВД Воднік, Валентина Воднік, Valentina Vodnik, V. Vodnik
ВД Воднік, Валентина Воднік, Valentina Vodnik, V. Vodnik
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його регуляції та формування
ВД Воднік
Бюлетень Національної служби посередництва і примирення., 36-40., 2005
39*2005
Соціологія: підручник
НП Осипова, ВД Воднік, ГП Клімова
К.: Юрінком Інтер, 315-332, 2003
252003
Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: монографія
ВВ Голіна, ВП Ємельянов, ВД Воднік
Х.: Право, 2006
152006
Kryminolohichni problemy poperedzhennia zlochynnosti nepovnolitnikh u velykomu misti: dosvid konkretno-sotsiolohichnoho doslidzhennia
VV Holina, VP Yemelianov, VD Vodnik
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2006
122006
Конфліктологія: навч. посіб.
ЛМ Герасіна, ВД Воднік, ОМ Сахань
Х.: Право 128, 54, 2012
92012
Самогубство: причини та шляхи профілактики
ВД Воднік
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
82013
Проблеми правового виховання і формування правової культури
ВД Воднік
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 2007
6*2007
Проблеми правового виховання і формування
ВД Воднік
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 2007
62007
Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму в контексті модерного державотворення.
ВД Воднік
Політико-правова культура українського народу в контексті модерного …, 2019
3*2019
Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму в контексті модерного державотворення.
ВД Воднік
Політико-правова культура українського народу в контексті модерного …, 2019
3*2019
Злочинність неповнолітніх: причини та шляхи запобігання (за даними дослідження у м. Харкові)
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
32015
Проблеми профілактики наркоманії в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
32011
Соціологія
МП Требін, МП Требін
Харків, 2010
32010
Конфлікти в трудовому колективі: причини, шляхи попередження та розв’язання
ВД Воднік
Бюлетень НСПП, 50-54, 2005
32005
Студенческая семья и ее роль в становлении социальной зрелости будущих специалистов
ВД Водник
Ленингр. гос. пед. ин-т им. АИ Герцена, 1990
31990
The educational potential of the family and ways of its increasing in conditions of the civil society building in Ukraine
VD Vodnik
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
22017
Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені …, 2016
22016
Специфіка соціологічного аналізу злочину
ВД Воднік
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені …, 2016
22016
PROBLEMS PRECAUTIONS AGAINST PROSTITUTION IN THE CONDITIONS OF BUILDING OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE
VD Vodnik
Vіsnik Natsіonal'noї yuridichnoї akademії Ukraїni іmenі Yaroslava Mudrogo …, 2012
22012
Роль засобів масової інформації у профілактиці соціальних відхилень в умовах побудови громадянського суспільства в Україні
ВД Воднік
Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі …, 2012
2*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20