Подписаться
Галина Коваль | Koval Galyina
Галина Коваль | Koval Galyina
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи безпеки життєдіяльності людини
ВА Гайченко, ГМ Коваль
К.: МАУП, 2002
552002
Променева діагностика, т. І
ГЮ Коваль, ДС Мечев, ОВ Щербіна
ВІЦ" Медицина України", 2018.-302 с., 2018
452018
Клиническая рентгеноанатомия
ГЮ Коваль
К.: Здоров’я, 404-415, 1975
291975
Морфологічне обґрунтування променевої семіотики дегенеративних процесів хребта
ГЮ Коваль, СА Грабовецький
Променева діагностика та променева терапія, 61-67, 2004
92004
Сучасні погляди на дегенеративні процеси у хребті
СА Грабовецький, ГЮ Коваль
Укр. радіол. журн, 465-468, 2004
72004
Класифікація і управління техногенними ризиками
ЄП Буравльов, ІП Дрозд, ГМ Коваль
Екологія і ресурси: зб. наук. праць. Українського Інституту дослідження …, 2003
72003
Особливості надходження і біогенного перерозподілу радіонуклідів, їх міграція по трофічних ланцюгах та формування дозових навантажень диких тварин
ВА Гайченко, ГМ Коваль, ВМ Титар
Зб. наук. праць “Чорнобиль. Зона відчуження”/За ред. ВГ Бар’яхтара.-К.: Наук …, 2001
72001
Вплив дефіцитних мікроелементів (Cu, Mn, Co, Se, Fe) та їх метіонатів на морфологічний склад туш бугайців поліської м’ясної та симентальської порід
ГМ Коваль, НЯ Васерук
Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки, 132-135, 2013
32013
Особливості променевих проявів менінгіом (рентген, КТ, МРТ дослідження)
ГЮ Коваль, СА Грабовецький
Променева діагностика, променева терапія, 9-16, 2010
22010
Некоторые результаты и проблемы экспериментальной ретроспективной дозиметрии в зоне отчуждения ЧАЭС
ВГ Барьяхтар, АА Бугай, ВА Гайченко, ГН Коваль, НИ Проскура
Проблеми Чорнобильської зони відчуження, 113-120, 1995
21995
ред.
ГЮ Коваль
Рентгенодіагностика заболеваний и повреждений черепа. Киев" Зоров'я" 1984 …, 0
2
Показники енергетичного обміну у свиней при згодовуванні різних сполук заліза
МВ Фоміна, БМ Калин, ГМ Коваль
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
12018
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ЯЛОВИЧИНИ ОТРИМАНОЇ ВІД БУГАЙЦІВ ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ТА СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРІД
MZ Paska, HM Koval, MV Fomina
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
12015
М’ясна продуктивність бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за згодовування кормової добавки Мікроліповіт
МЗ Паска, ГМ Коваль, МВ Фоміна
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 259-262, 2015
12015
Мінеральний склад тканин бугайців поліської м’ясної та симентальської порід після застосування досліджуваних мікроелементів і метіонатів
ГМ Коваль, НЯ Васерук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Безпека продуктів через призму ГМО та їх маркування
ЮІ Остап'Юк, ВВ Каплінський, ОО Дашковський, НЯ Васерук, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Зовнішньоекономічна діяльність Волинської області
НЗ Мерза, ГЛ Коваль
Культура народов Причерноморья, 2005
12005
Study of Pu-238,239 and Am-241 distribution in samples of soil contaminated with radionuclides
YV Matyashchuk, OV Svarichevs' ka, GM Koval, LV Sadovnikov
11994
Променева діагностика, т. ІІ
ГЮ Коваль, ДС Мечев, ОВ Щербіна
2020
Мотиваційний чинник розвитку культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери
ЕО Манжос
Інноваційна педагогіка: Причорном. наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20