С.Ю. Ніколаєва (С.Ю. Николаева, S. Nikolaeva )
С.Ю. Ніколаєва (С.Ю. Николаева, S. Nikolaeva )
професор, Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови 2, 11-17, 2010
1432010
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт 319, 2, 1999
1311999
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник
автор) Ніколаєва , Софія Юріївна (ред.
Ленвіт, 2002
1252002
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт 327, 2002
1252002
Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник
СЮ Ніколаєва
Ленвіт, 2008
892008
Индивидуализация обучения иностранным языкам
СЮ Николаева
Головное изд-во издательского об" единения" Выща школа", 1987
801987
Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОП Петращук, НО Бражник
К.: Ленвіт 90, 1996
521996
Концепція підготовки вчителя іноземної мови
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 5-10, 1995
471995
Сучасні підходи до викладання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОМ Шерстюк
Іноземні мови, 50-57, 2001
442001
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт 273, 2003
432003
Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 3-10, 2010
382010
Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови)
СЮ Ніколаєва
ІЗМН, 1996
351996
Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови)
СЮ Ніколаєва
К.: ІЗМН, 312-315, 1996
351996
Подход к проблеме упражнений с позиции теории индивидуализации обучения
СЮ Николаева
Иностранные языки в школе 5, 37-40, 1987
231987
Ступенева підготовка вчителя/викладача іноземної мови в університеті
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 3-8, 1999
201999
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)
СЮ Ніколаєва, ІФ Соболєва, НФ Бориско, НК Скляренко, СВ Смоліна, ...
Ленвіт, 2011
182011
Сучасні технології навчання іншомовного спілкування
СЮ Ніколаєва, ГА Гринюк, ІІ Олійник, ОБ Метьолкіна, НК Постнікова, ...
К.: Ленвіт, 1997
151997
Сучасні тенденції мовної освіти в Україні
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 6-7, 2005
142005
Проектна робота Europe is more than you think” для учнів старшої школи
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 22-35, 2009
132009
Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова)
СЮ Ніколаєва, ОП Петращук
К.: Ленвіт 91, 1997
131997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20