Подписаться
С. Ю. Ніколаєва / С. Ю.Николаева / Sofiya Nikolaeva / S.Y.Nikolaeva
С. Ю. Ніколаєва / С. Ю.Николаева / Sofiya Nikolaeva / S.Y.Nikolaeva
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови 2, 11-17, 2010
3402010
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
Київ, 2002
3352002
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ОБ Бігич
К.: Ленвіт 320, 4, 1999
2851999
Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник
СЮ Ніколаєва
Ленвіт, 2008
2542008
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів
автор) Ніколаєва, Софія Юріївна (ред.
Ленвіт, 2013
2532013
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання
СЮ Ніколаєва
1902003
Сучасні підходи до викладання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОМ Шерстюк
Іноземні мови 1, 50-58, 2001
1242001
Индивидуализация обучения иностранным языкам
СЮ Николаева
Выща школа, 1987
1241987
Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови)
СЮ Ніколаєва
ІЗМН, 1996
721996
Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови)
СЮ Ніколаєва
К.: ІЗМН, 312-315, 1996
721996
Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов
СЮ Ніколаєва, ОП Петращук, НО Бражник
К.: Ленвіт 90, 1996
721996
Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 3-10, 2010
702010
Концепція підготовки вчителя іноземної мови
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови, 5-10, 1995
691995
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)
СЮ Ніколаєва, ІФ Соболєва, НФ Бориско, НК Скляренко, СВ Смоліна, ...
Ленвіт, 2011
522011
Сучасні технології навчання іншомовного спілкування
СЮ Ніколаєва, ГА Гринюк, ІІ Олійник, ОБ Метьолкіна, НК Постнікова, ...
К.:«Ленвінг, 19-53, 1997
411997
Подход к проблеме упражнений с позиции теории индивидуализации обучения
СЮ Николаева
Иностранные языки в школе 5, 37-40, 1987
411987
Ступенева підготовка вчителя/викладача іноземної мови в університеті
СЮ Ніколаєва
Іноземні мови 2, 3-8, 1999
351999
Autonomous ESP Learning of Prospective Teachers of Mathematics.(WOS)
N DMITRENKO, S NIKOLAEVA, L MELNYK, O VOLOSHYNA
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2020
34*2020
Development of Pre-Service English Teachers' Language Skills and Learner Autonomy via Blended Learning.(WOS)
S Nikolaeva, I Zadorozhna, O Datskiv
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2019
312019
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ГЕ Борецька, НВ Майєр
Ленвіт, 2015
302015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20