Лариса Гнилицька
Лариса Гнилицька
професор кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «Київський
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства:[монографія]
ЛВ Гнилицька
К.: КНЕУ 305 (7), 2012
742012
Обліково-аналітична інформація як визначальний чинник забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання
ЛВ Гнилицька
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 157, 2011
482011
Управлінський облік:[навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.]
ВМ Добровський, ЛВ Гнилицька, РС Коршикова
К.: КНЕУ, 2003
482003
Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства
ЛВ Гнилицька, ЛВ Гнилицкая
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
442013
Контроль та аналіз у бюджетуванні
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 2009
282009
Удосконалення обліку витрат на освоєння і розробку нової продукції в приладобудуванні
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 2000
252000
Прийняття управлінських рішень на основі обліку інформації системи" директ-костинг"
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 1999
231999
Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 2001
162001
Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства
Л Гнилицька
Бухгалтерський облік і аудит, 37-45, 2013
142013
Теоретикометодологічні та прикладніоснови забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності: Монографія
ЛВ Гнилицька, ОІ Захаров, ПЯ Пригунов
К.: Дорадо-Друк, 2011
142011
Інформаційне забезпечення ризиками підприємницької діяльності: обліковий аспект
ЛВ Гнилицька
Економічні інновації, 2014
132014
Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 31-47, 2011
132011
Використання концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
ЛВ Гнилицька
Фінанси, облік і аудит, 263-271, 2011
132011
Облiково-аналiтичне забезпечення економiчної безпеки пiдприємства
ЛВ Гнилицька
122012
Манипулирование учетными данными–угроза экономической безопасности предприятия
ЛВ Гнилицкая
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 5–14-5–14, 2011
112011
Особливості визнання та порядок обліку необоротних активів, утримуваних для продажу
ЛВ Гнилицька
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
112010
Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту витрат природоохоронної діяльності
Л Гнилицька
Бухгалтерський облік і аудит, 17, 2002
112002
Облiково-аналiтичне забезпечення функцiонування системи економiчної безпеки пiдприємства
ЛВ Гнилицька
102013
Комплексні моделі оцінки економічної безпеки підприємств
НВ Білошкурська
Системи обробки інформації, 9-11, 2012
102012
Використання обліково-аналітичних технологій при розробці методики управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 2012
102012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20