Лариса Гнилицька
Лариса Гнилицька
професор кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «Київський
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства:[монографія]
ЛВ Гнилицька
К.: КНЕУ 305 (7), 2012
812012
Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства
ЛВ Гнилицька, ЛВ Гнилицкая
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
552013
Обліково-аналітична інформація як визначальний чинник забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання
ЛВ Гнилицька
Вісник Східно-українського національного університету ім. В. Даля, 157, 2011
532011
Управлінський облік:[навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.]
ВМ Добровський, ЛВ Гнилицька, РС Коршикова
К.: КНЕУ, 2003
482003
Контроль та аналіз у бюджетуванні
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 2009
302009
Удосконалення обліку витрат на освоєння і розробку нової продукції в приладобудуванні
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 2000
252000
Прийняття управлінських рішень на основі обліку інформації системи" директ-костинг"
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 1999
241999
Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 2001
182001
Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства
Л Гнилицька
Бухгалтерський облік і аудит, 37-45, 2013
152013
Теоретико-методологічні та прикладні основи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності: монографія
ЛВ Гнилицька, ОІ Захаров, ПЯ Пригунов
К.: Дорадо-Друк, 2011
152011
Інформаційне забезпечення ризиками підприємницької діяльності: обліковий аспект
ЛВ Гнилицька
Економічні інновації, 2014
142014
Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 31-47, 2011
142011
Основи економічної безпеки підприємства
Л Гнилицька
Бухгалтерський облік і аудит, 41-48, 2013
132013
Облiково-аналiтичне забезпечення економiчної безпеки пiдприємства
ЛВ Гнилицька
122012
Використання концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
ЛВ Гнилицька
Фінанси, облік і аудит, 263-271, 2011
122011
Проблеми та шляхи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛВ Гнилицька
ТОВ" Екаунтинг", 2011
122011
Особливості визнання та порядок обліку необоротних активів, утримуваних для продажу
ЛВ Гнилицька
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
122010
Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту витрат природоохоронної діяльності
Л Гнилицька
Бухгалтерський облік і аудит, 13-17, 2002
122002
Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності
ЛВ Гнилицька
Мінінстерство фінансів України, 2014
112014
Комплексні моделі оцінки економічної безпеки підприємств
НВ Білошкурська
Системи обробки інформації, 9-11, 2012
112012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20