Follow
Цісінська Оксана Богданівна, OB Tsisinska, Цисинская Оксана Богдановна
Цісінська Оксана Богданівна, OB Tsisinska, Цисинская Оксана Богдановна
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України", сектор проблем транскордонного співробітництва
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток нових форм транскордонного співробітництва
Н Мікула, Є Матвєєв
Економіст.–К 5, 20-23, 2011
302011
Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств
ЮО Цибульська, ОБ Цісінська, МО Гусєва
Регіональна економіка, 159-166, 2011
112011
Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі
НА Мікула, ЮО Цибульська, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 239-249, 2014
52014
Роль регіонального менеджменту у формуванні інфраструктури транскордонного ринку праці
ОБ Цісінська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 396-404, 2013
52013
The influence of regional management on convergence of Ukrainian-Hungarian cross-border region
OB Tsisinska
Socio-Economic issues of modern Ukraine. Regional convergence and cross …, 2011
52011
Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка
ХМ Притула, ЮО Цибульська, ЯЯ Калат, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 181-190, 2016
42016
Можливості використання інструментів та механізмів Європейського Союзу в рамках транскордонного співробітництва України
ОБ Цісінська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 68-72, 2018
32018
Efficiency of executive authorities activity in the sphere of cross-border cooperation: current state and the ways of improvement (at the example of Ukraine)
O Tsisinska, A Maksymenko
Eurolimes 20, 59-77, 2015
32015
Mechanisms and principles of interaction between public administration entities in cross-border cooperation
O Tsisinska, N Podolchak
Scientific Journal of Polonia University 55 (6), 200-208, 2022
22022
Peculiarities of social and economic development of bordering oblasts under EU-Ukraine Association Agreement: according to the experts' assessments
KM Prytula, OI Pasternak, YY Kalat, OB Tsisinska, OP Demedyuk
Регіональна економіка, 91-101, 2017
22017
Транскордонна партнерська мережа інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону
ОБ Цісінська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 374-382, 2013
22013
Інструменти та механізми забезпечення моніторингу реалізації транскордонних проектів
ОБ Цісінська
Економіка промисловості, 40-46, 2011
22011
Екологічна оцінка діяльності лісопильно-деревообробного підприємства
ГВ Сомар, ІЯ Фабін, ОБ Цісінська
Науковий вісник НЛТУ України 17 (4), 78-82, 2007
22007
Інституційно-правова основа розвитку українсько-польського транскордонного регіону
ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 151-162, 2015
12015
Особливості соціально-економічного розвитку українсько-польського транскордонного регіону
ОБ Цісінська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 68-73, 2015
12015
Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, майбутнє
ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 212-214, 2014
12014
Роль агенцій регіонального та місцевого розвитку прикордонних регіонів України у транскордонній співпраці
ОБ Цісінська
Сумський державний університет, 2013
12013
Institutional Maintenance of Cross-Border Projects Monitoring
O Tsisinska, Y Tsybulska
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 275-288, 2013
12013
Грошові реформи в Україні
ОБ Цісінська, ЗМ Ривак
Науковий вісник НЛТУ України 14 (4), 234-238, 2004
12004
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
О Цісінська
SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF CROSS-BORDER COOPERATION, 115, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20