Альбощій Олександр Васильович
Альбощій Олександр Васильович
доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-енергетичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи управління в органах і підрозділах МНС України. Навчальний посібник./За ред. канд. психол. наук, доцента ВП Садкового
ОВ Альбощій, ММ Кулєшов, ОО Калашніков, СА Рашкевич, ОО Труш
Харків: УЦЗУ, 2007
152007
До питання забезпечення ефективності управління в надзвичайних ситуаціях
ОВ Альбощій
Організація управління в надзвичайних ситуаціях: Матеріали Х …, 2008
112008
Основи методики розподілу ресурсів як механізму управління ресурсами при забезпеченні діяльності підрозділів цивільного захисту/ОВ Альбощій, ОМ Семків/Проблеми надзвичайних …
ОВ Альбощій
Зб. наук. праць НУЦЗ України–Харків: НУЦЗУ, 14-119, 2011
42011
Підходи до визначення впливу рівня підготовки особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на ефективність їх професійно-службової діяльності
ОВ Альбощій
Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. УЦЗ України.–Харків: УЦЗУ …, 2006
32006
Методичний підхід до вдосконалення системи логістики на основі управління ризиками логістичного забезпечення
ОВ Альбощій, СО Каплун, СО Павленко
Честь і закон, 63-69, 2019
22019
Показники результатів роботи підрозділів цивільного захисту як функція динаміки техногенних ризиків
ОВ Альбощій, АА Лазарєв
Проблеми надзвичайних ситуацій.–2010.–Вип 11, 8-13, 2010
22010
Застосування кореляційного аналізу для підвищення ефективності масово-роз’яснювальної роботи щодо профілактики надзвичайних подій та нещасних випадків
ОВ Альбощій
Системи обробки інформації, 118-120, 2015
12015
Применение корреляционного анализа для исследования факторов повышения эффективности работы в сфере профилактики пожаров
АВ Альбощий, СВ Росоха
РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА 4 (12), 3, 2013
12013
Анализ подходов к военноэкономическому обоснованию планов боевой подготовки. Збірник наукових праць ХВУ
АВ Альбощий, ОЕ Забула
Харків: ХВУ, 87-89, 2001
12001
Mathematical Model of Management of the Integral Risk of Emergency Situation on the Example of Fires
ОМ Соболь, СЯ Кравців, ВМ Комяк, ОМ Данілін, ОВ Альбощій
IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2020
2020
Підходи до врахування професійного травматизму при плануванні діяльності підприємства
ОВ Альбощій, ЄВ Доронін, ОВ Третьяков, ВІ Д'яконов
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 109-113, 2019
2019
Підвищення ефективності атестації робочих місць шляхом застосування лінійного програмування для планування робіт
ОВ Альбощій
Системи обробки інформації, 169-171, 2016
2016
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ КРИЗОВИХ ПРОБЛЕМ В ГАЛУЗІ ЖКГ М. ХАРКОВА ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
КВ Кухтін
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Рекомендації щодо планування професійної підготовки оперативно-рятувальних підрозділів
ОВ Альбощій, ММ Максимов
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 182-184, 2013
2013
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КЕРІВНИКІВ
БМВ Альбощій О.В.
Збірник наукових праць 1 (16), 33-38, 2012
2012
О применении обобщенной температурно-временной характеристики прочности и деформативности порлимерніх материалов в условиях развития пожара
ОП Михайлюк, ПА Білим, ВВ Олійник, ОВ Альбощій
НУГЗУ, 2011
2011
Авраменко ОС–аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Андреєва МО–кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної …
ВВ Бібік, ВВ Білик, ЛЯ Бірюк, ОС Благосмислов, ПГ Буянов, В Іоланта, ...
Абрамов ЮА, Гвоздь ВМ
АЕ Басманов, СС Говаленков, ВЮ Беляев, АА Тарасенко, ...
СТРАХОВАНИЕ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
АВ Альбощий, КЮ Василькова
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У …, 0
ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
ОВ Альбощій
Пожежна безпека–2011: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конфе …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20