Альбощій Олександр Васильович
Альбощій Олександр Васильович
доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-енергетичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи управління в органах і підрозділах МНС України. Навчальний посібник./За ред. канд. психол. наук, доцента ВП Садкового
ОВ Альбощій, МВ Болотських, ММ Кулєшов, ОО Калашніков, ВМ Попов, ...
Х.: УЦЗУ, КП" Міська друкарня, 2009
142009
До питання забезпечення ефективності управління в надзвичайних ситуаціях
ОВ Альбощій
Організація управління в надзвичайних ситуаціях: Матеріали Х …, 2008
112008
Основи методики розподілу ресурсів як механізму управління ресурсами при забезпеченні діяльності підрозділів цивільного захисту/ОВ Альбощій, ОМ Семків/Проблеми надзвичайних …
ОВ Альбощій
Зб. наук. праць НУЦЗ України–Харків: НУЦЗУ, 14-119, 2011
42011
Підходи до визначення впливу рівня підготовки особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на ефективність їх професійно-службової діяльності
ОВ Альбощій
Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. УЦЗ України.–Харків: УЦЗУ …, 2006
32006
Показники результатів роботи підрозділів цивільного захисту як функція динаміки техногенних ризиків
ОВ Альбощій, АА Лазарєв
Проблеми надзвичайних ситуацій.–2010.–Вип 11, 8-13, 2010
22010
Анализ подходов к военноэкономическому обоснованию планов боевой подготовки. Збірник наукових праць ХВУ
АВ Альбощий, ОЕ Забула
Харків: ХВУ, 87-89, 2001
22001
Застосування кореляційного аналізу для підвищення ефективності масово-роз’яснювальної роботи щодо профілактики надзвичайних подій та нещасних випадків
ОВ Альбощій
Системи обробки інформації, 118-120, 2015
12015
Применение корреляционного анализа для исследования факторов повышения эффективности работы в сфере профилактики пожаров
АВ Альбощий, СВ Росоха
РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА 4 (12), 3, 2013
12013
Підходи до врахування професійного травматизму при плануванні діяльності підприємства
ОВ Альбощій, ЄВ Доронін, ОВ Третьяков, ВІ Д'яконов
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 109-113, 2019
2019
Підвищення ефективності атестації робочих місць шляхом застосування лінійного програмування для планування робіт
ОВ Альбощій
Системи обробки інформації, 169-171, 2016
2016
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ КРИЗОВИХ ПРОБЛЕМ В ГАЛУЗІ ЖКГ М. ХАРКОВА ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
КВ Кухтін
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Рекомендації щодо планування професійної підготовки оперативно-рятувальних підрозділів
ОВ Альбощій, ММ Максимов
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 182-184, 2013
2013
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КЕРІВНИКІВ
БМВ Альбощій О.В.
Збірник наукових праць 1 (16), 33-38, 2012
2012
О применении обобщенной температурно-временной характеристики прочности и деформативности порлимерніх материалов в условиях развития пожара
ОП Михайлюк, ПА Білим, ВВ Олійник, ОВ Альбощій
НУГЗУ, 2011
2011
Авраменко ОС–аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Андреєва МО–кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної …
ВВ Бібік, ВВ Білик, ЛЯ Бірюк, ОС Благосмислов, ПГ Буянов, В Іоланта, ...
Абрамов ЮА, Гвоздь ВМ
АЕ Басманов, СС Говаленков, ВЮ Беляев, АА Тарасенко, ...
СТРАХОВАНИЕ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
АВ Альбощий, КЮ Василькова
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У …, 0
ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
ОВ Альбощій
Пожежна безпека–2011: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конфе …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18