Ivanna Parfanovych  / Іванна Парфанович  / https://orcid.org/0000-0002-5300-7092
Ivanna Parfanovych / Іванна Парфанович / https://orcid.org/0000-0002-5300-7092
Full Professor, doctor of pedagogic Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Відхилення у поведінці неповнолітніх: шляхи їх попередження та подолання: навч-метод. посібник.–Вид. 2-ге перероб. та допов./ІІ Парфанович, ММ Фіцула
ММ Фіцула
Т.: Навчальна книга–Богдан 432, 2, 2008
482008
Соціальна діагностика: курс лекцій
ІІ Парфанович
Парфанович ІІ–Тернопіль, ТДПУ 182, 2009
192009
Організаційно-педагогічні засади виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми.
ІІ Парфанович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002
132002
Теоретико-методичні засади профілактики девіантної поведінки дівчат загальноосвітніх шкіл: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 05/Іванна Іванівна Парфанович
ІІ Парфанович
Київ: Інститут проблем виховання НАПН України, 2014
62014
Стан організації виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми в сучасних умовах
І Парфанович
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2002
62002
Система виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми: навч. посіб.
ІІ Парфанович
Тернопіль: ТИПУ, 2005
52005
Система попередження і подолання девіантної поведінки дівчат: монографія/Парфанович Іванна Іванівна
ІІ Парфанович
Тернопіль: ТНПУ, 2012
42012
Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї професiйних спiлок України
IГ Богатюк
Серiя: Право та державне управлiння, 48, 2011
32011
Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів
ВЛ Андрєєнкова, ТО Дорошок, МВ Євсюкова, СТ Золотухіна, ...
Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної …, 2007
32007
Зовнішня трудова міграція батьків як причина дезадаптації дітей
І Парфанович
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
THE SCIENTIFIC APPROACHES TO BEHAVIORAL DEVIATIONSPREVENTION IN SOCIAL WORK
I Parfanovych
Social work and education 3 (2), 42-49, 2016
12016
Причины и следствия искусственного прерывания беременности
ИИ Парфанович
International scientific journal, 28-30, 2015
12015
Сучасний стан соціальної детермінації девіантної поведінки дівчат шкільного віку
ІІ Парфанович
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України …, 2010
12010
Фактори впливу на професійне вигоряння фахівців соціальної сфери
І Парфанович
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО СТОСОВНО ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК СУСПІЛЬНА І СІМЕЙНА ПРОБЛЕМА
І ПАРФАНОВИЧ, А ПАРФАНОВИЧ
Актуальні питання гуманітарних наук 3 (28), 176-181, 2020
2020
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПРОБЛЕМАМИ У ПОВЕДІНЦІ В США
Н Максимова, Б Мейсон, В Оржеховська, І Парфанович
VIRTUS, 98, 2019
2019
Практичні основи менеджменту соціокультурної діяльності: діагностичний інструментарій : навчально-методичний посібник
ІІ Парфанович
Тернопіль : Вектор, 2019
2019
Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід
О Янкович, О Кікінежді, І Козубовська, В Поліщук, Г Радчук, З Адамська, ...
Осадца ЮВ, 2018
2018
Дозвілля як фактор соціалізації дівчат девіантної поведінки
ІІ Парфанович
ТОКІППО, 2016
2016
Comparative analysis of psychological and pedagogical reculiarities of underage girls with normative and deviant behavior
I Parfanovich
Cambridge Journal of Education and Science, 491, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20