Oksana Khodakovska / Оксана Ходаковська / Ходаковська О.О.
TitleCited byYear
Специфіка англомовного юридичного дискурсу та особливості його перекладу
ОО Ходаковська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
22014
Особливості методики предметно-мовного інтегрованого навчання
О Ходаковська
ЖДТУ, 2016
12016
Переклад англомовного законодавчого дискурсу: граматичні труднощі
ОО Ходаковська
12013
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики: монографія
ВП Сімонок, ГА Сергєєва, ІА Семьонкіна, ОО Ходаковська, ...
видавництво" НТМТ", 2012
12012
The Nature Reserved Fund of Kharkiv Region
ООХ О.О. Статівка
TESOL UKRAINE: YOUNG RESEARCHESIN THE GLOBAL WORLD: VISTAS AND CHALLENGES, 2016
2016
Особливості описового перекладу термінів у англомовному юридичному дискурсі
ОО Ходаковська
2016
INNOVATIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
OO Khodakovska
2016
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕКЛАДУ
ОО Ходаковська
2016
СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ
ОО Ходаковська
2016
What does the future hold for legalese
S Irina, K Oksana
Проблеми законності, 2015
2015
Комунікативні методи вивчення іноземних мов
ОО Ходаковська
2015
What does the future hold for legalese
ІА Cемьонкіна, ОО Ходаковська
Problems of Legality, 176-183, 2015
2015
Що чекає в майбутньому на юридичну англійську мову
ІА Cемьонкіна, ОО Ходаковська
Проблеми законності, 176-183, 2015
2015
Юридична лінгвістика: особливості розвитку та функціонування
ОО Ходаковська
2014
Варіантність і синонімія
ОО Ходаковська
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Особливості викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах
ОО Ходаковська
2013
Business English Teaching
O Khodakovska
2013
Англомовний законодавчий дискурс: граматичні особливості перекладу
ОО Ходаковська
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2013
2013
Основні вимоги до сучасного викладання іноземної мови
ОО Ходаковська
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20