Власенко Олена Павлівна; Vlasenko Оlena (ORCID: 0000-0002-2231-1104)
Власенко Олена Павлівна; Vlasenko Оlena (ORCID: 0000-0002-2231-1104)
Поліський національний університет, кафедра маркетингу, факультет економіки та
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління трансакційними витратами в агробізнесі
ОП Власенко
Житомирський Національний Агроекологічний Університет, 2009
262009
Концептуальні засади управління трансакційними витратами в агробізнесі
ОП Власенко
Економіка: проблеми теорії та практики, 1305-1314, 2009
142009
Управління трансакційними витратами в агробізнесі
ВВ Зіновчук, ОП Власенко
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2009
122009
Управлiння трансакцiйними витратами в агробiзнесi
ОП Власенко
72009
Управління трансакційними витратами в агробізнесі: стан та перспективи
ОП Власенко
Наука й економіка Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2008
72008
Управлiння трансакцiйними витратами в агробiзнесi
ВВ Зiновчук, ОП Власенко
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2009
62009
Концептуальнi засади управлiння трансакцiйними витратами в агробiзнесi
ОП Власенко
Продуктивнiсть агропромислового виробництва: науково-практичний збiрник …, 2009
42009
Походження та склад трансакційних витрат в агробізнесі
ОП Власенко
Вісник ДАУ, 202-210, 2006
42006
CRM-концепція як інструмент бізнес-маркетингу для підприємств АПК
ОП Власенко
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 107-116, 2013
32013
Капіталізація галузі бджільництва: ідентифікація і напрями реалізації
ОМ Яценко
Сталий розвиток аграрного сектора економіки: зб. наук. пр. Харків. НАУ, 284-291, 2004
32004
Класифікація трансакційних витрат підприємства
ОП Власенко
Таврійський науковий вісник, 380-385, 2007
22007
Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку
ОП Власенко, ВП Якобчук, ЛІ Симоненко
Інвестиції: практика та досвід, 81-86, 2021
12021
The digital transformation of marketing technologies: cooperative vector
O Vlasenko, О Budnik
Scientific Horizons 6 (91), 42-51, 2020
12020
Національна модель державного регулювання цін: мікроекономічний підхід
ЛІ Симоненко, ВП Якобчук, ОП Власенко
Економіка, 22, 2020
12020
Маркетинг як детермінанта розвитку сільського підприємництва
ОП Власенко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2020
12020
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ THE TRANSACTION COSTS OF MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES OF AGRIBUSINESS
ОП Власенко
Електронне наукове фахове видання, 53, 2018
12018
Адаптація комплексу маркетингу аграрних підприємств для трансакцій на промисловому ринку
ОП Власенко
Вісник ЖНАЕУ, 27, 2010
12010
Кооперація як інструмент управління трансакційними витратами в агробізнесі
ВВ Зіновчук
Вісник ДАУ, 25, 2009
12009
FOOD-МАРКЕТИНГ: ЕКСПЛІКАЦІЯ, ЕВОЛЮЦІЯ, ІНСТРУМЕНТИ
ОП Власенко, АП Кобилинська
ББК 65.42 С76, 114, 2021
2021
Стратегічні імперативи становлення маркетингу освітніх послуг закладів вищої освіти
ОП Власенко, ЛВ Тарасович, ОМ Буднік
Економіка та держава, 33-37, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20