Подписаться
Власенко Олена Павлівна; Vlasenko Оlena (ORCID: 0000-0002-2231-1104)
Власенко Олена Павлівна; Vlasenko Оlena (ORCID: 0000-0002-2231-1104)
Поліський національний університет, кафедра маркетингу, факультет економіки та
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління трансакційними витратами в агробізнесі
ОП Власенко
Житомирський Національний Агроекологічний Університет, 2009
262009
Концептуальні засади управління трансакційними витратами в агробізнесі
ОП Власенко
Економіка: проблеми теорії та практики, 1305-1314, 2009
142009
Управління трансакційними витратами в агробізнесі
В Зіновчук, ОП Власенко
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2009
122009
Управлiння трансакцiйними витратами в агробiзнесi
ОП Власенко
72009
Управління трансакційними витратами в агробізнесі: стан та перспективи
ОП Власенко
Наука й економіка Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2008
72008
Управлiння трансакцiйними витратами в агробiзнесi
ВВ Зiновчук, ОП Власенко
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2009
62009
Концептуальнi засади управлiння трансакцiйними витратами в агробiзнесi
ОП Власенко
Продуктивнiсть агропромислового виробництва: науково-практичний збiрник …, 2009
42009
Походження та склад трансакційних витрат в агробізнесі
ОП Власенко
Вісник ДАУ, 202-210, 2006
42006
CRM-концепція як інструмент бізнес-маркетингу для підприємств АПК
ОП Власенко
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 107-116, 2013
32013
The management of transaction costs in agribusiness
V Zinovchuk, O Vlasenko
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2009
32009
Капіталізація галузі бджільництва: ідентифікація і напрями реалізації
ОМ Яценко
Сталий розвиток аграрного сектора економіки: зб. наук. пр. Харків. НАУ, 284-291, 2004
32004
Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку
ОП Власенко, ВП Якобчук, ЛІ Симоненко
Інвестиції: практика та досвід, 81-86, 2021
22021
The digital transformation of marketing technologies: cooperative vector
O Vlasenko, О Budnik
Scientific Horizons 6 (91), 42-51, 2020
22020
Класифікація трансакційних витрат підприємства
ОП Власенко
Таврійський науковий вісник, 380-385, 2007
22007
Національна модель державного регулювання цін: мікроекономічний підхід
ЛІ Симоненко, ВП Якобчук, ОП Власенко
Економіка, 22, 2020
12020
Маркетинг як детермінанта розвитку сільського підприємництва
ОП Власенко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2020
12020
Адаптація комплексу маркетингу аграрних підприємств для трансакцій на промисловому ринку
ОП Власенко
Вісник ЖНАЕУ, 27, 2010
12010
Кооперація як інструмент управління трансакційними витратами в агробізнесі
ВВ Зіновчук
Вісник ДАУ, 25, 2009
12009
FOOD-МАРКЕТИНГ: ЕКСПЛІКАЦІЯ, ЕВОЛЮЦІЯ, ІНСТРУМЕНТИ
ОП Власенко, АП Кобилинська
ББК 65.42 С76, 114, 2021
2021
Стратегічні імперативи становлення маркетингу освітніх послуг закладів вищої освіти
ОП Власенко, ЛВ Тарасович, ОМ Буднік
Економіка та держава, 33-37, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20