Підписатись
Новікова Ольга Федорівна
Новікова Ольга Федорівна
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
4712003
Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
НАН України, Ін-т Економіки та промисловості.–Донецьк, 2006
2512006
Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення
ОФ Новікова
Донецьк: ІЕП НАН України 460, 1997
1331997
Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: монографія
ОФ Новікова, СМ Гріневська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: НАН України, 2009
772009
Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу
О Амоша, О Новікова
Держава і суспільство 1, 122-127, 2011
582011
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
532012
Соціальна безпека: теорія та українська практика
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОФ Новікова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
502006
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
412012
Регiони України: проблеми та прiоритети соцiально-економiчного розвитку
ЗС Варналiй, АI Мокiй, ОФ Новiкова, ОФ Романюк, СА Романюк
342005
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
332017
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: ІЕП, 2006
332006
Економiчна безпека: концептуальне визначення та механiзм забезпечення
ОФ Новiкова, РВ Покотиленко
Донецьк, 2006
322006
Концепція соціальної політики України: проблеми і шляхи розв’язання
О Новікова
Соціальна політика і соціальна робота, 5-14, 1998
301998
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
242014
Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія
ОВП ОФ Новікова, ОГ Сидорчук
232018
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова
Донецьк: НАН України, Інститут економіки промисловості, 2013
232013
Оцінка соціальних ризиків в регіонах України як підстава для прийняття управлінських рішень щодо їх подолання
О Новікова
О. Новікова.–2008.– Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/juli08 …, 0
23
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: монографiя та iн./НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
НАН України. Iн-т економiки пром.-стi, 468, 2008
222008
Соцiальна орiєнтацiя економiки: механiзми державного регулювання: монографiя
ОФ Новiкова, СМ Грiневська, ЛЛ Шамiлева
НАН України, Iн-т економiки пром-стi, 220, 2009
202009
Дiагностика стану та перспектив розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi (експертнi оцiнки): монографiя та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
192013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20