Новікова Ольга Федорівна
Новікова Ольга Федорівна
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3612003
Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
НАН України, Ін-т Економіки та промисловості.–Донецьк, 2006
1682006
Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення
ОФ Новікова
Донецьк: ІЕП НАН України, 19, 1997
1031997
Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: монографія
ОФ Новікова
Донецьк: Ін-т економіки пром-сті, 2009
652009
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
382012
Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу
О Амоша, ОФ Новікова
Держава і суспільство, 122-127, 2011
362011
Соціальна безпека: теорія та українська практика
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОФ Новікова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
362006
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
272012
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
НАН України, Ін-т економіки промисловості.–Донецьк, 2006
242006
Регiони України: проблеми та прiоритети соцiально-економiчного розвитку: Монографiя/За ред. ЗС Варналiя
ЗС Варналiй, АI Мокiй, ОФ Новiкова, ОФ Романюк, СА Романюк
242005
Економiчна безпека: концептуальнi визначення та механiзми забезпечення: монографiя
ОФ Новiкова, РВ Покотиленко
202006
Концепція соціальної політики України: проблеми і шляхи розв'язання
ОФ Новікова
Соціальна політика і соціальна робота, 5-14, 1998
201998
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
182017
Оцінка соціальних ризиків в регіонах України як підстава для прийняття управлінських рішень щодо їх подолання [Електронний ресурс]
О Новікова
URL: http://old. niss. gov. ua/Monitor/Juli08/08. htm, 0
17
Соцiальна орiєнтацiя економiки: механiзми державного регулювання: монографiя
ОФ Новiкова, СМ Грiневська, ЛЛ Шамiлева
152009
Дiагностика стану та перспектив розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi (експертнi оцiнки): монографiя та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
142013
Управлiння людським та соцiальним розвитком у регiонах України: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ЛВ Шаульська
НАН України, Iн-т економiки промисловостi, 488, 2010
142010
Соцiальна безпека: органiзацiйно-економiчнi проблеми i шляхи вирiшення
ОФ Новiкова
Донецьк: IЕП НАН України, 459, 1997
131997
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія
ОФ Новікова, М Дейч, О Панькова
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк 296, 2013
122013
Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: монографія
ОФ Новікова
моногр./ОФ Новікова, ОІ Амоша, ЛВ Шаульська та ін, 2010
122010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20