Оксана Шинкарук, Oksana Shynkaruk, Oksana Shinkaruk,О.А.Шинкарук, O. Shynkaruk, O. Shinkaruk, S
Оксана Шинкарук, Oksana Shynkaruk, Oksana Shinkaruk,О.А.Шинкарук, O. Shynkaruk, O. Shinkaruk, S
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта) : монография
О Шинкарук
олимпийская литература, 2011
1932011
Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль, відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів
О Шинкарук
НВП Поліграфсервіс, 2013
442013
Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах (спеціальность: 017 Фізична культура і спорт): навчальний посібник
В Костюкевич, В Воронова, О Шинкарук, О Борисова
Вінниця, ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016
43*2016
Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальністю Фізична культура і спорт: навчальний посібник за заг. ред. ВМ Костюкевича, ОА Шинкарук
ВМ Костюкевич, ОА Шинкарук, ВІ Воронова, ОВ Борисова
Київ: Олімпійська література, 2018
35*2018
The selection of athletes and the orientation of their training in the process of multi-year improvement (on the material of Olympic sports)
OA Shynkaruk
Kiev: Olymp. lit 360, 2011
352011
Ключевые направления оценки реализации функциональных возможностей спортсменов в процессе спортивной подготовки
ЕН Лысенко, ОА Шинкарук
Инновационные технологии в подготовке спортсменов. Материалы 2‐ой научно …, 2014
31*2014
Оценка соревновательной деятельности баскетболистов высокого класса в игровом сезоне: монография
H Безмылов, О Шинкарук
НВП Поліграфсервіс, 2013
312013
Энциклопедия олимпийского спорта: в 5 т. Т. 3. Олимпийский спорт: информация, статистика
В Платонов, О Шинкарук, другие
Киев : Олимпийская литература 3, 632 с, 2004
31*2004
Individualities of Cardiorespiratory Responsiveness to Shifts in Respiratory Homeostasis and Physical Exercise in Homogeneous Groups of High Performance athletes
V Mishchenko, О Suchanowski, O Shynkaruk, O Lysenko
Baltic Journal of Health and Physical Activity, 13-29, 2010
302010
Особенности функциональных возможностей организма высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, специализирующихся на различных дистанциях
Е Лысенко, О Шинкарук, В Самуйленко, Г Россомаха, Н Спичак
Наука в олимпийском спорте, 2004
302004
Modeling of the athletic training process in team sports during an annual macrocycle
V Kostiukevych, Y Imas, O Borysova, M Dutchak, O Shynkaruk, I Kogut, ...
Journal of Physical Education and Sport 18, 327-334, 2018
252018
Влияние полового диморфизма и физических нагрузок на проявление нейродинамических свойств у спортсменов высокого класса
О Шинкарук, Е Лысенко
Наука в олимпийском спорте, 2004
232004
Формування погляду на розвиток дитячо-юнацького спорту шляхом аналізу діяльності спортивних шкіл за 1996− 2003 рр.
О Шинкарук
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 65-69, 2004
212004
Олімпійська підготовка спортсменів в Україні: проблеми і перспективи
О Шинкарук, М Дутчак, Ю Павленко
Спортивний вісник Придніпров'я, 2013
202013
Концепция формирования системы подготовки, отбора спортсменов и их ориентации в процессе многолетнего совершенствования
ОА Шинкарук
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2012
202012
Особливості організації відбору спортсменів у циклічних видах спорту
О Шинкарук
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 34-42, 2002
172002
Узагальнення досвіду організації відбору в олімпійському спорті
О Шинкарук
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2001
172001
Обґрунтування використання фізіологічних показників як критеріїв відбору спортсменів у циклічних видах спорту
ОА Шинкарук
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 54-57, 2004
162004
Система контролю підготовки початківців у командних спортивних іграх: проблемні питання та сучасні підходи
О Шинкарук, О Мітова
Спортивний вісник Придніпров’я, 105-112, 2017
142017
Теоретико-методичні засади розробки та використання модельних характеристик техніко-тактичних дій баскетболістів високої кваліфікації
О Шинкарук, М Безмилов
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2013
142013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20