Follow
Олеся Сергіївна Яцунська; Олеся Сергеевна Яцунская; Olesia Iatsunska
Олеся Сергіївна Яцунська; Олеся Сергеевна Яцунская; Olesia Iatsunska
Verified email at oneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Процес упровадження МСФЗ в Україні
ОС Яцунська, ОС Яцунская, O Iatsunska
"Бізнес Інформ", 173-182, 2016
112016
Проблеми відображення зменшення корисності основних засобів
ОС Яцунська
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 594-601, 2012
112012
Процедура зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні аспекти
ОС Яцунська
Бизнес Информ, 2016
92016
Життєвий цикл об'єкта основних засобів-проблеми оцінки
О Яцунська
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 193-204, 2014
52014
Класифікація основних засобів в процесі реформування системи вітчизняного обліку
ОС Яцунська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні…, 2013
42013
Облік основних засобів за стадіями життєвого циклу
ОС Яцунська
монографія / О.С. Яцунська. - Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. - 188 с., 2017
3*2017
Організаційно-методичне забезпечення обліку основних засобів за стадіями життєвого циклу
ОС Яцунська, ОС Яцунская, O Iatsunska
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 162, 2016
2*2016
Облікова політика суб’єкта господарювання щодо об’єктів основних засобів у контексті імплементації МСФЗ
ОС Яцунська, ЯО Сергеевна, O Iatsunska
Статистика України, 79-87, 2016
22016
Банківське кредитування в Україні
ОІ Амбросій
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 10-17, 2012
22012
Сутність оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку: сучасні підходи до тлумачення
ОС Яцунська, ОС Яцунская, O Iatsunska
12013
Деякі проблемні питання обліку основних засобів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України
О Яцунська
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету…, 2013
12013
Організаційно-методична модель процедури зменшення корисності основних засобів
ОС Яцунська, ОС Яцунская, O Iatsunska
Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матеріали…, 2017
2017
Компенсація зменшення корисності основних засобів: обліковий аспект
ОС Яцунська, ОС Яцунская, O Iatsunska
Перспективи розвитку, обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції…, 2017
2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ОСОВНИХ ЗАСОБІВ
ОС Яцунська, ІГ Аскерова
Видавництво УжНУ Говерла, 2017
2017
Методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходження
ОС Яцунська
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та…, 2017
2017
Система облікової політики суб'єкта господарювання
ОС Яцунська
Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до…, 2016
2016
Застосування МСФЗ в Україні - теоретичне підгрунтя та практичні наслідки
ОС Яцунська
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в…, 2016
2016
Впровадження МСФЗ в Україні - загальний огляд
ОС Яцунська
Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у констекті євроінтеграції…, 2016
2016
Організаційно-методичне забезпечення обліку основних засобів за стадіями життєвого циклу
ОС Яцунська, ОС Яцунская, O Iatsunska
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних…, 2016
2016
Імплементація МСФЗ в Україні як чинник підвищення інвестиційної привабливості регіонів
ОС Яцунська, ОС Яцунская, O Iatsunska
Інвестиції: практика та досвід, 63-69, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20