Павло Басістий
Павло Басістий
доцент кафедри фізики, тнпу
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Effect of treatment in hydrogen on physicomechanical properties of Fe-Ni alloys (below 30 at.% Ni)
VNV Fedorov V. V., Dyomina E. V., Basisty P. V., Bachinsky J. H., Prusakova M.D.
Defect and Diffusion Forum: Defect and Diffusion in Metals, 153-160, 2002
1*2002
Вплив термічної обробки у водні на фізико-механічні властивості сплавів системи залізо-нікель (до 36% Ni)
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ВВ Федоров, АГ Медвідь
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 3 (2), 355-360, 2002
12002
Підготовка студентів педагогічного університету до організації творчої діяльності школярів з фізики
ПВ Басістий, ЮГ Бачинський
2020
Використання мікроконтролерів при модернізації лабораторного обладнання з фізики
ПІ Чопик, ПВ Басістий
2020
Використання методу моделювання у процесі навчання фізики
ПВ Басістий, ЮГ Бачинський, ВЮ Габрусєв
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ПІ Чопик, ЮЧ Шайнюк
ТОКІППО, 2019
2019
Форування здоров'язберігаючої компетентності учнів на уроках фізики
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ПІ Чопик, ЮЧ Шайнюк
КРОК, 2019
2019
Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів відповідно до концепції Нової української школи
ПВ Басістий, ОЙ Карабін
Вектор, 2019
2019
Використання технологій «Розумного дому» при проведенні лабораторних занять з фізики
МД Жук, ПІ Чопик, ПВ Басістий
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
КОЙ Басістий Павло Васильович
Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках 3, 66-68, 2018
2018
Вплив хіміко-термічної обробки на магнітострикцію сплавів систем Fe-Co-V і Dy-Fe
ПВ Басістий, Р Іваницький, Ю Бачинський, П Чопик
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Проектна діяльність як інструмент формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій
ПВ Басістий, ОЙ Карабін
Інноваційна педагогіка, 66-69, 2018
2018
Програмні засоби математичної підтримки під час вивчення фізики
ВМ Мацюк, ПВ Басістий
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Використання якісних задач в умовах особистісно-орієнтованого навчання в загальноосвітній школі
КНА Басістий П.В., Бачинський Ю.Г., Чопик П.І.
Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П …, 2015
2015
Оптимізація умов азотування жароміцної сталі ЕП-199 з азотоводневих сумішей
БП В.
Матеріали 6-тої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні …, 2015
2015
Якісні задачі, як засіб підвищення рівня знань учнів на уроках фізики
КН Басістий П.
Матеріали конференції. - Полтава: АКУП ПДАА, 2014р., 2014
2014
Вплив енергетичного стану водню на його розчинність у реакторних сталях
Ю Бачинський, П Басістий, С Мохун, Р Іваницький
Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми …, 2012
2012
Математичне моделювання мікромагнітного розподілу поверхні одношарової плівки методом Монте-Карло
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, МС Наконечний
Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми …, 2012
2012
Вплив захисних покрить та оксидних плівок на кінетику наводнювання сплавів на основі металів V групи
ФВВ Іваницький Р.І., Бачинський Ю.Г., Басістий П.В., Мохун С.В.
Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. ХДМА, Херсон, 2012., 2012
2012
Високотемпературна воднева проникність сплавів на основі металів V групи
ВВФ Ю.Г. Бачинський, І.І. Сидорак, Р.І. Іваницький, С.В. Мохун, П.В. Басістий
Наукові нотатки, 27-31, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20