Підписатись
Павло Басістий, Pavlo Basistyi, https://orcid.org/0000-0002-9706-710X
Павло Басістий, Pavlo Basistyi, https://orcid.org/0000-0002-9706-710X
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Elgamal cryptoalgorithm on the basis of the vector-module method of modular exponentiation and multiplication
I Yakymenko, M Kasianchuk, O Gomotiuk, G Tereshchuk, S Ivasiev, ...
2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in …, 2020
32020
Напрямки реалізації нової екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових ресурсів Тернопільської області
ІЮ Чеболда, ЮГ Бачинський, ПВ Басістий
ТОКІППО, 2020
12020
Проектна діяльність як інструмент формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій
ПВ Басістий, ОЙ Карабін
Інноваційна педагогіка, 66-69, 2018
12018
Effect of treatment in hydrogen on physicomechanical properties of Fe-Ni alloys (below 30 at.% Ni)
VNV Fedorov V. V., Dyomina E. V., Basisty P. V., Bachinsky J. H., Prusakova M.D.
Defect and Diffusion Forum: Defect and Diffusion in Metals, 153-160, 2002
1*2002
Вплив термічної обробки у водні на фізико-механічні властивості сплавів системи залізо-нікель (до 36% Ni)
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ВВ Федоров, АГ Медвідь
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 3 (2), 355-360, 2002
12002
Навчальний фізичний експеримент і тенденції його розвитку
ПВ Басістий, ПІ Чопик
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Завдання з фізики з технічним змістом як один із шляхів розвитку творчого мислення
ПВ Басістий, НН Семців
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
2021
Прийоми та засоби активiзації пiзнавальної дiяльності учнiв на уроках фiзики
ПВ Басістий, МІ Гайдук
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
2021
Формування пізнавального інтересу на уроках фізики, як елемент компетентнісного підходу
ПВ Басістий, ПІ Чопик
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Web-додаток для опрацювання даних лабораторного практикуму з фізики
ВЮ Габрусєв, СВ Мохун, ПВ Басістий
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Функціональна схема приймача/передавача І2S інтерфейсу
БПВ Голод Ю.В., Осадчук О.Й.
Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів …, 2020
2020
Підготовка студентів педагогічного університету до організації творчої діяльності школярів з фізики
ПВ Басістий, ЮГ Бачинський
2020
Використання мікроконтролерів при модернізації лабораторного обладнання з фізики
ПІ Чопик, ПВ Басістий
2020
Використання методу моделювання у процесі навчання фізики
ПВ Басістий, ЮГ Бачинський, ВЮ Габрусєв
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ПІ Чопик, ЮЧ Шайнюк
ТОКІППО, 2019
2019
Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів відповідно до концепції Нової української школи
ПВ Басістий, ОЙ Карабін
Вектор, 2019
2019
Використання технологій «Розумного дому» при проведенні лабораторних занять з фізики
МД Жук, ПІ Чопик, ПВ Басістий
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Використання ІКТ на уроках фізики
ПВ Басістий, ПІ Чопик, ВБ Банах
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
КОЙ Басістий Павло Васильович
Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках 3, 66-68, 2018
2018
Вплив хіміко-термічної обробки на магнітострикцію сплавів систем Fe-Co-V і Dy-Fe
ПВ Басістий, Р Іваницький, Ю Бачинський, П Чопик
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20