Follow
Головко Світлана Григорівна, Головко Светлана Григорьевна, Svitlana Holovko, Svitlana Golovko
Головко Світлана Григорівна, Головко Светлана Григорьевна, Svitlana Holovko, Svitlana Golovko
Національний авіаційний університет, Юридичний факультет, кандидат історичних наук
Verified email at nau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародні відносини та зовнішня політика: 1945-70-ті роки
ВА Манжола, С Головко
Lybidʹ, 1999
171999
Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу
МВ Головко, СГ Головко
Проблеми освіти, 7-11, 2006
112006
Підручник як інструмент підготовки випускників гімназії до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання
СГ Головко, СО Науменко
Проблеми сучасного підручника, 74-92, 2018
102018
Українки в історії
С Головко
Lybidʹ, 2004
92004
Імплементація закону України «Про вищу освіту»: завдання та механізми реалізації
СГ Головко
82015
Expert Assessment of the Quality of Remote Educational Resources.
A Guraliuk, I Varava, S Holovko, L Shapenko, V Oleshchenko
International Journal of Engineering Pedagogy 13 (1), 2023
72023
Сучасний підручник близького зарубіжжя у контексті запровадження зовнішнього оцінювання здобувачів гімназійної освіти
С Головко, С Науменко
Проблеми сучасного підручника, 104-117, 2018
62018
Перспективи інноваційного розвитку вітчизняної наукової та освітньої галузі у вимірах сучасного законодавства
СГ Головко
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний …, 2016
52016
Вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення підготовки фахівців у контексті загальноєвропейського освітнього простору
СГ Головко, МВ Головко
Правові засади державотворення України: матеріали VI міжнародної науково …, 2004
52004
Краткий анализ зарубежного законодательства по контролю энергопотребления
СГ Головко
CГ Головко, 9-10, 2001
52001
Організаційно-правові засади функціонування науково-освітньої галузі України в умовах пандемії COVID-19
СГ Головко
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal" Air …, 2021
42021
Формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки
СО ГОЛОВКО
серія КВ № 21279-11079ПР, видано 26.03. 2015 р., 17, 2018
42018
Особливості та перспективи розбудови нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні
СГ Головко
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний …, 2018
42018
Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні
СГ Головко
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 29-35, 2017
42017
Історія України: Від середини XVII століття до 1923 року
Н Полонська-Василенко, ВІ Ульяновський, С Головко
Либідь, 1972
41972
EU-Ukraine relations development policy: historical background and current state
S Holovko, K Vodolaskova
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal" Air …, 2022
32022
Distance learning in Ukraine: experience and challenges
S Naumenko, S Holovko
Educația de calitate în contextul provocărilor societale, 248-253, 2022
32022
Управлінська культура та управлінська компетентність: спільне та відмінне
С Головко, СО Головко
РЕДАКЦІЙНА РАДА, 18, 2018
32018
ДokTopcьka пiдgoToвka y вiTчiзнyaнiй вiщiй шkoлi: дocвiд Ta пepcпekTiвi євpoпeйcьkogo вinipy
S Holovko
Proceedings of National Aviation University 72 (3), 142-150, 2017
32017
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: важливий крок у становленні нормативно-правового забезпечення наукової та освітньої галузі/Правова реформа в сучасних …
СГ Головко
Київ: МП «Леся 1, 60-62, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20