Follow
Лідія Ващенко
Лідія Ващенко
старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи здоров’я: Книга для вчителя
ЛС Ващенко, ТЄ Бойченко
К.: Генеза 24 (2005), 240, 2005
722005
Інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти: особливості управління
Л Ващенко
Освіта і управління 6 (3), 97-104, 2003
402003
Компетентнiсний пiдхiд у сучаснiй освiтi: свiтовий досвiд та українськi перспективи
НМ Бiбiк, ЛС Ващенко, ОI Локшина
232004
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентнос-тей учнів основної і старшої школи: Монографія/За ред
ОІ Ляшенко, Ю Жук, ЛС Ващенко, СО Науменко, АВ Гривко
Ляшенко ОІ, Жука ЮО–К.: Педагогічна думка, 2014
102014
Сутність та структура професійної компетентності педагога
ГА Кошонько
92016
Методичні засади організації біологічних олімпіад учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
ЛС Ващенко
, Ін-т пед. АПН України, Київ, 2003
92003
Державний стандарт початкової ланки освіти. Природознавство
СУ Гончаренко, ЛС Ващенко, НС Коваль
Початкова школа 7, 14-17, 1997
81997
Про результати вивчення стану критичного мислення ліцеїстів
ЛС Ващенко
Біологія і хімія у рідній школі 2, 42-46, 2017
72017
Компетентнісний підхід в освіті: від засвоєння знань до оволодіння ними
Л Ващенко
Біологія і хімія в сучасній школі, 14-18, 2012
72012
Шкільна валеологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв’язання
Л Ващенко
Біологія та хімія в школі, 33-36, 2000
72000
Уміння вчитися—ключова компетентність учнівської молоді сучасного інформаційного суспільства
ЛС Ващенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-14, 2014
52014
Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти: монографія
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЛС Ващенко, ПБ Полянський, ЮО Жук
Педагогічна думка, 2011
52011
Основи здоров’я. Теорія і практика
ЛС Ващенко
К.: Ґенеза, 2008
52008
Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів з біології: Біологія і хімія в шк./Л
Л Ващенко
Ващенко, Н. Матяш–К.: Довіра 115, 1999
51999
Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, ...
Інститут педагогіки НАПН України, 2017
42017
Тестові технології оцінювання компетентностей учнів
ОІ Ляшенко, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, СО Науменко
Педагогічна думка, 2015
42015
та ін.(2004)
НМ Бібік, ЛС Ващенко, ОІ Локшина
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 0
4
Оцінювання рівня сформованості предметних біологічних компетентностей старшокласників щодо уміння виокремлювати та класифікувати поняття
Л Ващенко
Редакційна колегія, 34, 2020
32020
Про завдання на здатність використовувати знання та уміння з біології у практичній ситуації
ЛС Ващенко
Біологія і хімія в рідній школі 6, 39-44, 2018
32018
Експериментальне оцінювання предметних біологічних компетентностей старшокласників
ЛС Ващенко
Біологія і хімія в рідній школі 2, 38-42, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20