Follow
Лідія Ващенко
Лідія Ващенко
старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи здоров’я: Книга для вчителя
ЛС Ващенко, ТЄ Бойченко
К.: Генеза 24 (2005), 240, 2005
742005
Інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти: особливості управління
Л Ващенко
Освіта і управління 6 (3), 97-104, 2003
452003
Компетентнiсний пiдхiд у сучаснiй освiтi: свiтовий досвiд та українськi перспективи
НМ Бiбiк, ЛС Ващенко, ОI Локшина
252004
Сутність та структура професійної компетентності педагога
ГА Кошонько
Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті …, 2016
142016
Поточне та формувальне оцінювання в базовій та старшій профільній школі
А Гривко, Л Ващенко
Український педагогічний журнал, 72-83, 2021
132021
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЮО Жук, ЛС Ващенко, СО Науменко, ...
Київ, Україна, 2014
132014
Методичні засади організації біологічних олімпіад учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
ЛС Ващенко
, Ін-т пед. АПН України, Київ, 2003
102003
Тестові технології оцінювання компетентностей учнів: посібник
ОІ Ляшенко, ЮО Жук, ЛС Ващенко, СО Науменко, АВ Гривко
Київ: Видавничий дім «Сам, 2017
92017
Про результати вивчення стану критичного мислення ліцеїстів
ЛС Ващенко
Біологія і хімія у рідній школі 2, 42-46, 2017
92017
Уміння вчитися—ключова компетентність учнівської молоді сучасного інформаційного суспільства
ЛС Ващенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-14, 2014
92014
Компетентнісний підхід в освіті: від засвоєння знань до оволодіння ними
Л Ващенко
Біологія і хімія в сучасній школі, 14-18, 2012
92012
Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, ...
Інститут педагогіки НАПН України, 2017
82017
Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти: монографія
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЛС Ващенко, ПБ Полянський, ЮО Жук
Педагогічна думка, 2011
62011
Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів з біології
Л Ващенко, Н Матяш
Біологія і хімія в школі, 18-22, 1999
61999
Оцінювання рівня сформованості предметних біологічних компетентностей старшокласників щодо уміння виокремлювати та класифікувати поняття
Л Ващенко
Редакційна колегія, 34, 2020
52020
Про завдання на здатність використовувати знання та уміння з біології у практичній ситуації
ЛС Ващенко
Біологія і хімія в рідній школі 6, 39-44, 2018
52018
Розвиток дослідницьких умінь старшокласників в умовах профільної школи
ЛС Ващенко
Біологія і хімія у рідній школі 3, 23-27, 2017
52017
Тестові технології оцінювання компетентностей учнів
ОІ Ляшенко, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, СО Науменко
Педагогічна думка, 2015
52015
Основы здоровья. Теория и практика
ЛС Ващенко
К.: Ґенеза, 2008
52008
Шкільна валеологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв’язання
Л Ващенко
Біологія та хімія в школі, 33-36, 2000
52000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20