Андрій Фалюта
Андрій Фалюта
Доцент кафедри банківського і страхового бізнесу, Львівський національний університет імені Івана
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення системи управління ліквідністю банків в Україні
А Фалюта
Формування ринкової економіки в Україні, 471-476, 2009
252009
Забезпечення фінансової стабільності банку через систему управління ризиками
АВ Фалюта
Науковий вісник НЛТУ України 17 (2), 2007
72007
Удосконалення рейтингового оцінювання банків
АВ Фалюта
Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: зб. тез доп. VІІ …, 2012
52012
Етапи управління ризиками банку
АВ Фалюта
Науковий вісник НЛТУ України 22 (6), 2012
32012
Аналіз індексних методик оцінювання фінансового стану банків
А Фалюта
Економічний аналіз, 103-106, 2012
32012
Управління валютним ризиком банку
АВ Фалюта
Економіка. Управління. Інновації, 2012
12012
Фінансова стабільність банків в Україні
АВ Фалюта
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007
12007
Сутність фінансової стабільності банку: термінологія і систематизація
АВ Фалюта
Культура народов Причерноморья, 2007
12007
Державні методики оцінювання фінансового стану банків
АВ Фалюта
Ефективна економіка.-Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua …, 0
1
Підстави визнання банку проблемним та неплатоспроможним
АВ Фалюта
Економіка. Фінанси. Право, 60-63, 2015
2015
Методи управління валютними ризиками банку
АВ Фалюта
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
2013
Процес управління ризиками банку
АВ Фалюта
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМ РИСКОМ БАНКА
АВ Фалюта
Економіка. Управління. Інновації, 361-368, 2012
2012
Удосконалення рейтингового оцінювання банків в Україні
АВ Фалюта
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
2012
Управління процентним ризиком банку
АВ Фалюта
Інвестиції: практика та досвід, 31-33, 2012
2012
Основні підходи до визначення сутності фінансової стабільності банку
АВ Фалюта
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 83-88, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16