Подписаться
Valentina Yakuba
Valentina Yakuba
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Using stylistics to teach literature to non-native speakers
A Chesnokova, V Yakuba
Teaching Stylistics, 95-108, 2011
102011
Мовні засоби відображення ситуації зміна матримоніального стану в англійській художній прозі ХХ століття (лінгвокогнітивний та комунікативнопрагматичний аспекти)
В Якуба
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 04 «германські мови»/В. Якуба, 2006
72006
Комунікативні стратегії. Видання друге, доповнене та перероблене
АЕ Левицький, ТЄ Набережнєва, РВ Поворознюк, ІМ Рудик, ...
Видавничо-поліграфічний центр''Київський університет'', 2013
12013
Лінгвокультурні аспекти реалізації ситуації овдовіння
ВВ Якуба
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
12010
Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна
АЕ Левицький, ІВ Трищенко, ЮА Лобода, ТЄ Набережнєва, ...
Видавничо-поліграфічний центр''Київський університет'', 2014
2014
Лінгвокультрні та лінгвокогнітивні особливості сватання
ВВ ЯКУБА
Університет «Україна», 2011
2011
Способи концептуалізації ситуації зміна матримоніального стану в англійській мові та культурі
ВВ Якуба
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 96-103, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–7