Татьяна Симкова, Tetyana Simkova, Сімкова Тетяна
Татьяна Симкова, Tetyana Simkova, Сімкова Тетяна
PhD in Economics, Associate professor of the Department of Air Transport Economics, National Aviation University
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг аеропортів
ТО Сімкова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 28 (28), 2012
62012
Тенденції розвитку систем управління якістю підприємств України за рахунок впровадження світових стандартів
ТО Сімкова, АІ Кириченко
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Випуск 7, 0
5
Економіко-організаційні засади формування складових управління якістю на авіатранспортному підприємстві
ТО Сімкова
Стратегія розвитку України, 0
1
ОРГАНіЗАЦіЙНО-ЕКОНОМіЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛіННЯ ЯКіСТЮ ПОСЛУГ АВіАТРАНСПОРТНИХ ПіДПРИєМСТВ
ОВ Ареф'Єва, ТО Сімкова, ЮБ Лисиця
Бизнес Информ, 2018
2018
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств сільськогосподарського машинобудування
ВЮ Школа, МО Прокопенко
Сумський державний університет, 2014
2014
Економіко-математична модель забезпечення управління якістю аеропортових послуг
ТО Сімкова
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
2013
Чинники забезпечення процесу управління якістю послуг аеропорту
ТО Сімкова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 111-117, 2013
2013
Основні етапи забезпечення якості аеропортових послуг
ТО Сімкова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 1 (35), 2012
2012
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
ГЮ Кучерук, ТО Сімкова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 32 (32), 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–9